Famur: Zakończył się proces integracji operacyjnej Kopeksu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 maj 2018, 15:46

Famur: Zakończył się proces integracji operacyjnej Kopeksu

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Famuru oraz podział Kopeksu poprzez przeniesienie części jego majątku na Famur, co oznacza, że spełniono prawny wymóg integracji i zakończono proces integracji operacyjnej, podał Famur.

"Z dniem 7 maja 2018r. tj. z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego emitenta [...] nastąpiło przeniesienie części majątku Kopex S.A. stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzu i Rybniku w ramach Kopex S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki Ryfama Oddział w Zabrzu, Kopex S.A. hydraulika Oddział w Zabrzu, Kopex S.A. obudowy Tagor Odział w Zabrzu) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w Planie Podziału Kopex S.A., na Famur S.A., co stanowi podział przez wydzielenie"

czytamy w komunikacie Famuru

W połowie kwietnia akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,01 zł. Akcjonariusze Kopeksu również wyrazili zgodę na plan podziału.

"Zgodnie z założeniami doprowadziliśmy do finału złożony projekt integracji dwóch największych firm na krajowym rynku okołogórniczym. Połączenie potencjałów obu spółek stwarza nam realną możliwość budowy polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym w dowolnym rejonie świata. Budując systematycznie nasze przewagi biznesowe, już teraz jesteśmy silnym i wiarygodnym partnerem na międzynarodowym rynku. Obecna, dobra koniunktura w branży surowców energetycznych przekłada się na rzeczywiste ożywienie w inwestycjach prowadzonych przez spółki wydobywcze w kraju i poza jego granicami, a także sprzyja nam w realizacji celu 50 proc. przychodów z eksportu do 2022 r."

powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

Pod koniec czerwca 2017 r. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews), #FMF

Ostatnie wiadomości