Zapisy na obligacje serii C PKN Orlen S.A. przekroczyły ofertę, termin skrócony do dziś | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 maj 2018, 14:39

Zapisy na obligacje serii C PKN Orlen S.A. przekroczyły ofertę, termin skrócony do dziś

PKN Orlen skrócił do dziś zapisy na 4-letnie obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, w związku z przekroczeniem przez popyt liczby oferowanych papierów, podała spółka. Zapisy złożone w okresie od 7 maja 2018 roku (włącznie) do 8 maja 2018 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

„PKN ORLEN S.A. informuje, że skrócony został okres przyjmowania zapisów na obligacje serii C w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 21 maja 2018 roku, został przesunięty na 8 maja 2018 roku.

W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 7 maja 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii C, co powoduje, że w dniu 7 maja 2018 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów (...)” 

czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym przez spółkę.

Zmianie uległ także termin przydziału obligacji serii C. Spółka dokona przydziału w dniu 10 maja 2018 roku.

Oprocentowanie obligacji PKN Orlen serii C będzie zmienne, oparte o WIBOR 6M, powiększony o marżę 1,20%. Odsetki będą wypłacane w okresach co 6 miesięcy.

Źródło: spółka, #PKN

Ostatnie wiadomości