Novaturas publikuje wyniki finansowe za I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 maj 2018, 09:29

Novaturas publikuje wyniki finansowe za I kw. 2018 r.

Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich, którego akcje od marca tego roku notowane są na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie, w pierwszym kwartale 2018 r. odnotował wzrost sprzedaży o 49% r/r. Grupa wypracowała w tym okresie wynik EBITDA na poziomie 1,3 mln EUR oraz 0,9 mln EUR zysku netto, co w obu przypadkach oznacza kilkukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W pierwszym kwartale 2018 r. z usług Grupy Novaturas skorzystało 37,6 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 51% rok do roku. Przełożyło się to na 49-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, które w omawianym okresie wyniosły 25,8 mln EUR. Coraz większy udział w sprzedaży ma kanał online – w pierwszym kwartale br. odpowiadał on za ponad 16% łącznej sprzedaży (wobec 14,4% w analogicznym okresie 2017 r.), a na stronach internetowych Spółki odnotowano w tym okresie ponad milion unikalnych wizyt użytkowników.

W parze z rosnącą sprzedażą Grupa Novaturas zanotowała również istotną poprawę na wszystkich pozostałych poziomach rachunku wyników. Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 4,8 mln EUR (wzrost o 67% r/r), EBITDA sięgnęła 1,3 mln EUR i była niemal 4-krotnie większa niż rok wcześniej, a zysk netto przekroczył 0,9 mln EUR, wobec nieco ponad 0,1 mln EUR w pierwszym kwartale 2017 r.

Spółka posiada zróżnicowaną ofertę produktów dostępnych w różnych, uzupełniających się kanałach dystrybucji, dzięki czemu trafia do szerokiej grupy klientów i elastycznie reaguje na ich zmieniające się preferencje.

W pierwszym kwartale br. Novaturas zanotował istotny wzrost sprzedaży na wszystkich trzech głównych rynkach działalności: na Litwie z jego usług skorzystało o 68% pasażerów więcej niż przed rokiem, na Łotwie wzrost sięgnął 42%, a w Estonii 36%.

„Obserwujemy stały wzrost zainteresowania lotniczymi wczasami zorganizowanymi. W sezonie zimowym najpopularniejszym miejscem wypoczynku dla mieszkańców krajów bałtyckich od lat jest Egipt. Kolejne miejsce zajmuje Hiszpania, w tym Wyspy Kanaryjskie"

powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.

Ze względu na sezonowość, która cechuje branżę turystyczną, największy popyt i przychody Grupa Novaturas notuje tradycyjnie w drugim i trzecim kwartale roku. A tegoroczny sezon letni zapowiada się dla Spółki bardzo udanie. Obserwując rekordową aktywność klientów, Novaturas zdecydował się istotnie zwiększyć swoją ofertę wyjazdów zorganizowanych w ramach programu Lato 2018. Jest on o 34% większy niż ubiegłoroczny program wakacyjny Spółki.

„Wyniki przedsprzedaży wyjazdów zorganizowanych na sezon letni 2018 na koniec marca br. były o 51% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, a trzeba pamiętać, że był to rekordowy rok w naszej dotychczasowej działalności. Cieszą nas również utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki efektywności, m.in. dalszy wzrost zysku na jednego pasażera czy wskaźnik obłożenia lotów czarterowych, który w pierwszym kwartale br. wyniósł ponad 98%. Tym samym cały rok 2018 dla Grupy Novaturas zapowiada się bardzo obiecująco, zarówno pod względem sprzedaży, rentowności, jak i generowania gotówki"

podsumował Linas Aldonis.

O Novaturas

Grupa Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.

Od 21 marca 2018 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nasdaq w Wilnie.

Novaturas powstał w 1999 r., a w 2004 r. osiągnął pozycję lidera w krajach bałtyckich, którą od tego czasu utrzymuje. Poza krajami bałtyckimi, Novaturas zaczął też oferować swoje produkty na Białorusi, gdzie prowadzi sprzedaż poprzez partnerów lokalnych.

Atrakcyjna i dobrze dopasowana oferta, silna marka oraz wysoka jakość świadczonych usług sprawiają, że Novaturas wciąż zdobywa nowych klientów. Grupa oferuje zarówno w pełni zorganizowane wczasy letnie i zimowe, jak również lotnicze i autokarowe wycieczki krajoznawcze do ponad 30 miejsc na całym świecie, w tym do najbardziej popularnych kurortów Europy Południowej, a także wybranych lokalizacji Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji oraz Ameryki Łacińskiej.

Elementem strategii Grupy jest utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji. Novaturas współpracuje z ponad 400 agencjami turystycznymi, w tym ze wszystkimi największymi w krajach bałtyckich, oraz ponad 60 na Białorusi. Prowadzi również własne biura sprzedaży w głównych miastach Litwy, Łotwy i Estonii, a ponadto inwestuje w dalszy rozwój kanału e-commerce.

Rosnący popyt na wyjazdy oferowane przez Grupę jest motorem wzrostu skali działalności i przekłada się na dynamiczny wzrost wyników finansowych. W 2017 r. przychody Grupy Novaturas wyniosły ponad 141 mln EUR, EBITDA w tym okresie sięgnęła 10,6 mln EUR, a zysk netto niemal 8,2 mln EUR.

Model biznesowy Spółki, charakteryzujący się wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej (przekraczającymi 100% EBITDA) oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi (0,3 mln EUR w 2017 r.), pozwala na wypłatę znaczącej części zysków akcjonariuszom. Regularna wypłata dywidendy jest jednym z kluczowych elementów strategii Spółki. Zarząd przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości ok. 6 mln EUR w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r. W długim terminie Zarząd zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie 70–80% zysk netto.

Źródło: spółka, #NTU

Ostatnie wiadomości