Ergis publikuje wyniki finansowe za I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2018, 15:21

Ergis publikuje wyniki finansowe za I kw. 2018 r.

Spółka ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała ostateczne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku, które są zgodne z wcześniej opublikowanymi wynikami wstępnymi. Grupa zanotowała w tym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,3 proc., do 191,2 mln zł. Mimo to pogorszyła się rentowność firmy. Wynik EBITDA spadł o 20,6 proc., do 13,5 mln zł, a zysk netto o 38,7 proc., do 5,2 mln zł.

Na obniżenie zysków rok do roku miały wpływ podwyżki wynagrodzeń, dokonane w drugiej połowie 2017 r., a także niekorzystne ceny surowców, głównie płatków PET, PVC, zmiękczaczy i niektórych dodatków. Negatywnie na wyniki Grupy wpłynęła też niższa niż planowano rentowność sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności. Spółka zanotowała dobre wyniki na sprzedaży folii stretch i taśm PET.

9 maja br. Zarząd ERGIS S.A. poinformował, że zarekomenduje, podobnie jak w 2017 roku, wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję. Zaplanowano na ten cel kwotę 7,6 mln PLN.

W I kwartale 2018 roku dynamicznie rozwijała się sprzedaż opakowań przemysłowych (folie stretch oraz taśmy PET). Odnotowano również znaczący wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych oraz granulatów. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży folii miękkich PVC wynika w szczególności ze spadku sprzedaży folii izolacyjnych.

„Wzrost sprzedaży nas cieszy, pokazuje naszą ekspansję w Polsce i innych strefach geograficznych UE. Z drugiej jednak strony spadek rentowności odzwierciedla wzrost kosztów surowców i pracy oraz trudności w przekonaniu wielu klientów do uznania nowych realiów otoczenia rynkowego, które wiążą się z wyższym poziomem cen. Grupa koncentruje się na działaniach, które powinny pozwolić na przywrócenie normalnej rentowności"

powiedział Tadeusz Nowicki, prezes Ergis S.A.

„W I półroczu 2018, zgodnie z zapowiedziami, uruchomimy w Berlinie nową linię do produkcji folii PET i laminatów. Rozpoczęliśmy realizację inwestycji w kolejna linię do produkcji folii stretch w Oławie. W całym 2018 roku capex planowany jest na podobnym poziomie jak rok wcześniej" 

poinformował Tadeusz Nowicki.

O spółce

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2017 roku przychody Grupy przekroczyły 750 mln zł.

Źródło: spółka, #EGS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości