Polski Bank Komórek Macierzystych przeprowadzi emisję obligacji o wartości 100 mln PLN | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2018, 09:12

Polski Bank Komórek Macierzystych przeprowadzi emisję obligacji o wartości 100 mln PLN

Zarząd spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord - największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych, w dniu 14 maja 2018 r. ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln PLN. Na emisję obligacji PBKM zgodę wyraziła rada nadzorcza spółki. Obligacje będą emitowane poprzez kierowanie propozycji nabycia do nie więcej niż 149 inwestorów.

„Pozyskane z emisji środki finansowe zamierzamy wykorzystać na inwestycje w dalszy rozwój Grupy PBKM, przede wszystkim na planowane akwizycje podmiotów prowadzących banki komórek macierzystych w Europie. Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku planujemy dalszą ekspansję geograficzną. Prowadzimy analizy nowych rynków w Europie, a także rozszerzoną analizę rynków, gdzie prowadzimy działalność, pod kątem potencjalnych inwestycji. Na tych rynkach najbardziej interesują nas przejęcia liderów lub atrakcyjnych podmiotów z perspektywami szybkiego zwiększenia skali działalności. Rozważamy również możliwości wejścia na nowe rynki poza Europą, które charakteryzują się na ogół wyższymi cenami i mniejszą konkurencją, niż europejskie"

mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

W emisji obligacji PBKM będzie pośredniczył Bank Zachodni WBK S.A. Spółka będzie mogła emitować obligacje w ramach programu w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK tzw. umowy emisyjnej określającej zasady emisji obligacji. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst - alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 20% udziałem w rynku. Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku Grupa przechowywała 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek oraz ponad 225 tys. wszystkich próbek materiału biologicznego.

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim (pozycja lidera), rumuńskim (pozycja nr 2), włoskim (pozycja nr 5) i łotewskim (pozycja lidera), a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości