Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o 3,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r.  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 15:48

Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o 3,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. 

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 307,63 mln zł, co daje 3,10 zł na jedną akcję - z zatrzymanego zysku za 2016 r., podał bank. 

"Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 307 627 055,40 z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. [...] Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 3,10 zł"

czytamy w uchwale walnego zgromadzenia. 

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 30 maja 2018 r., dniem wypłaty dywidendy - 14 czerwca 2018 r., podano także. 

W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje serii M, zgodnie z uchwałą ZWZ z 17 maja 2017 r.

W połowie marca br. BZ WBK otrzymał od KNF zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Jednocześnie - jak podkreślał wówczas bank - KNF nie zgłosiła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016.

BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.

(ISBnews), #BZW

Ostatnie wiadomości