Aplisens publikuje wyniki finansowe za I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 09:27

Aplisens publikuje wyniki finansowe za I kw. 2018 r.

W I kwartale 2018 roku producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował 23,1 mln zł skonsolidowanych przychodów (+12,8% r/r). Pod tym względem jest to najlepszy pierwszy kwartał w historii Grupy. EBIT wyniósł 3,9 mln zł (+25% r/r), EBITDA 5,6 mln zł (+17,5% r/r), a zysk netto 3,2 mln zł (+27,9% r/r).

W minionym kwartale najlepiej zaprezentował się rynek WNP, z którego przychód wyniósł 8,8 mln zł (+25,9% r/r). Sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 6,9 mln zł (+5,9% r/r), natomiast na rynku UE 5,8 mln zł (+20,1% r/r).

„Początek roku wygląda bardzo obiecująco. Za wzrost przychodów odpowiadały głównie rynki WNP, które wygenerowały o ponad 1,8 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Analizując 25,9 % wzrost na rynkach WNP trzeba pamiętać o efekcie niskiej bazy z roku ubiegłego. Naszym strategicznym celem na 2018 rok jest osiągnięcie tam 10% dynamiki. Optymistycznie patrzymy również w kierunku Unii Europejskiej, gdzie zainteresowanie naszymi produktami ciągle wzrasta. Liczymy, że wzrosty w krajach wspólnoty zawarte w strategii na poziomie 14% zostaną zrealizowane. Sytuacja w kraju też wygląda nie najgorzej. Spodziewamy się od 5% do 9% dynamiki"

mówi Adam Żurawski, prezes zarządu Aplisens.

W I kwartale 2018 roku Aplisens poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości prawie 2,5 mln zł. Największą część stanowiły nakłady na zakup maszyn i urządzeń (1,8 mln zł) oraz badania i rozwój (0,5 mln zł). Inną istotną inwestycją jest budowa stanowiska do produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych w Radomiu (0,1 mln zł).

„Produkcja przepływomierzy elektromagnetycznych ruszyła już na początku 2017 roku, jednak teraz chcemy uruchomić produkcję seryjną. Zakończenie inwestycji i uruchomienie seryjnej produkcji planujemy na połowę 2019 roku. Inwestycja ta będzie dominującą pozycją w wydatkach inwestycyjnych w bieżącym roku, które łącznie zaplanowane są na ok. 21,6 mln zł"

komentuje Adam Żurawski.

4 maja rada nadzorcza poparła rekomendację zarządu w sprawie tegorocznego podziału zysku. Jednocześnie zaproponowała wypłatę dywidendy w lipcu. Do podziału między akcjonariuszy miałoby trafić około 3,5 mln zł, co stanowiłoby 18,3% zysku netto z 2017 roku. Ostateczną decyzję w sprawie podziału ubiegłorocznego zysku podejmie walne zgromadzenie zwołane na 5 czerwca.

O spółce

Aplisens S.A. jest liderem wśród krajowych dostawców rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolnopomiarowej. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Dodatkowo firma świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Laboratorium ciśnień posiadające akredytację PCA świadczy usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień własnej produkcji oraz innych producentów.

Źródło: spółka, #APN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości