Grupa Lubawa zwiększa sprzedaż i poprawia rentowność w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 08:59

Grupa Lubawa zwiększa sprzedaż i poprawia rentowność w I kw. 2018 r.

Grupa Lubawa przedstawiła najnowsze wyniki finansowe, wykazując 19% rdr wyższe przychody i dwukrotnie wyższy zysk netto. Odnotowane w I kw. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 70,1 mln zł, co oznacza wzrost o 19% rdr. Zysk netto ukształtował się na poziomie 6,3 mln zł wobec 3,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem (+98% rdr).

„Korzystna dynamika przychodów była rezultatem przede wszystkim wyższej sprzedaży w segmencie tkanin, wynikającej ze zrealizowania większości kontraktu na siatki maskujące, przewidzianego na bieżący rok już w pierwszym kwartale. Większą sprzedaż odnotował też segment materiałów reklamowych. Wyniki Grupy wzrost zawdzięczają głównie korzystniejszej niż przed rokiem strukturze sprzedaży odnotowanej w I kwartale w spółce Miranda, odpowiadającej za tkaniny"

wyjaśnił Marcin Kubica, prezes zarządu Lubawa S.A.

W analizowanym okresie największym segmentem działalności Grupy były materiały reklamowe, których sprzedaż dla klientów zewnętrznych wyniosła 33,3 mln zł (+8% rdr). Przełożyła się ona na 3,0 mln zł zysku, czyli o 0,6 mln zł mniej w stosunku do I kw. 2017 r. Spadek był przede wszystkim rezultatem wyższych kosztów wynagrodzeń oraz niekorzystnego kursu EUR.

Sprzedaż segmentu tkanin do klientów zewnętrznych wyniosła 31,8 mln zł, co oznacza poprawę o 8,9 mln zł rdr (+39%). Wynik segmentu (ze sprzedaży zewn.) kształtował się na poziomie 7,5 mln zł wobec 1,7 mln zł rok wcześniej (+341% rdr).

„Dzięki istotnemu przekroczeniu poziomu kosztów stałych sprzedaż segmentu tkanin przełożyła się na wzrost rentowności produkcji i wynik 7,5 mln zł. Choć segment ten odnotował dobry okres, nie można oczekiwać, że tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych kwartałach br."

wyjaśnia Marcin Kubica.

Segment sprzętu specjalistycznego wykazał 2,5 mln zł przychodów ze sprzedaży poza Grupę (‑14% rdr) i 1,8 mln zł straty na tej sprzedaży (1,3 mln zł straty w 1Q 2017). Jak wyjaśnia Spółka, stosunkowo niskie przychody i wyniki segmentu są rezultatem sezonowości sprzedaży. Zwiększenie zamówień od służb mundurowych przypada zwykle na drugą połowę roku, wraz z rozstrzygnięciem przetargów.

Wśród najważniejszych wydarzeń przypadających na I kw. Grupa wymienia otrzymane zamówienie armii amerykańskiej na system kamuflażu multi-spektralnego. Kontrakt związany jest z wieloetapowym postępowaniem przetargowym, w którym bierze udział Lubawa USA, amerykańska filia Lubawy, wraz z konsorcjantem, koncernem HDT Global.

„Jest to pierwsze zamówienie realizowane w ramach ostatniej, prototypowej fazy przetargu, w którym od kilku lat bierzemy udział. Ostateczne rozstrzygnięcie postępowania przewidziane jest na końcówkę bieżącego roku. Już sam udział w fazie prototypowej postępowania uważam za duże osiągnięcie naszego zespołu, szczególnie spółki Lubawa USA"

skomentował Marcin Kubica.

Wśród planów Zarządu na 2018 r. znajduje się m. in. zakończenie prac nad nową strategią i równoległe wdrażanie jej założeń. Grupa planuje kontynuację prowadzonych działań optymalizacyjnych oraz skupianie się na rentowności realizowanych kontraktów. Do końca bieżącego roku powinna również zostać zakończona budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy S.A., które ułatwi Spółkom Grupy prowadzenie zaawansowanych badań i testów opracowywanych rozwiązań.

O Grupie Lubawa

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt finalny.

Za sprawą ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną oraz medyczną, po militarną. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, przedsionki do przyczep kempingowych, tkaniny techniczne i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.

Źródło: spółka, #LBW

Ostatnie wiadomości