Skarbiec Holding S.A. publikuje wyniki finansowe po I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 09:23

Skarbiec Holding S.A. publikuje wyniki finansowe po I kw. 2018 r.

  • Skonsolidowane przychody za 3Q 2017/2018* na poziomie 27,4 mln PLN, EBIT na poziomie 7,3 mln PLN i 6 mln PLN zysku netto
  • Wzrost przychodów z tytułu opłaty stałej o 15,8 % r/r
  • Rekordowe blisko 4,3 mld PLN aktywów pod zarządzaniem w funduszach detalicznych na koniec marca 2018

*rok obrotowy Skarbiec Holding rozpoczął się w lipcu 2017 i zakończy w czerwcu 2018 roku

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za okres 1-3Q roku obrotowego 2017/2018, czyli 9 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 do dnia 31 marca 2018. Skarbiec Holding zanotował w tym okresie 75,6 mln PLN przychodów, 19,5 mln PLN zysku operacyjnego EBIT i 16,1 mln PLN zysku netto. Wyniki są nieznacznie niższe niż w poprzednim, porównywalnym okresie, ale zgodne z oczekiwaniami zarządu i wyższe niż konsensus rynkowy.

Za 1Q 2018 (3Q roku obrotowego 2017/2018) skonsolidowane przychody wyniosły 27,4 mln PLN i były o 12% niższe w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 7,3 mln PLN (wobec 10,7 mln PLN przed rokiem), a zysk netto wyniósł 6 mln PLN (zmiana z 8,5 mln PLN).

Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w 1Q 2018 z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wzrosły o 16% i wyniosły 20,7 mln PLN (wobec 17,8 mln PLN w 1Q2017). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły w tym okresie 5,7 mln PLN wobec 10,9 mln PLN przed rokiem i wygenerowane zostały w 8 funduszach z portfela Skarbiec TFI.

W całym okresie 1-3Q roku obrotowego 2017/2018 przychody z tytułu opłaty zmiennej wyniosły 12,2 mln PLN (wobec 21,1 mln PLN w poprzednim, analogicznym okresie), a przychody z tytułu opłaty stałej wyniosły w sumie 59,6 mln PLN (wobec 50,1 mln PLN w 1-3Q 2016/2017).

W 3Q 2017/2018 roku Skarbiec TFI pozyskał do swoich funduszy 284 mln PLN. Na koniec marca 2018 aktywa netto w funduszach detalicznych Skarbiec TFI wyniosły rekordowe blisko 4,3 mld PLN, a Towarzystwo zarządzało łącznie aktywami o wartości 16,7 mld PLN. Na koniec kwietnia 2018 wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła 6,6 mld PLN - zmiana związana jest z wycofaniem środków z jednego z funduszy dedykowanych w wysokości około 10 mld PLN, co pozostaje bez istotnego wpływu na wyniki finansowe TFI (podstawową działalnością Towarzystwa jest zarządzania funduszami skierowanymi do szerokiego grona odbiorców).

Według stanu na dzień 31 marca 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz trzema subfunduszami w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji).

„Za nami kolejny udany kwartał pomimo wymagającej sytuacji na rynkach. Wyniki finansowe są zgodne z naszymi oczekiwaniami i konsensusem rynkowym. Cieszy nasz dwucyfrowy wzrost przychodów z opłaty stałej. Jeśli chodzi o opłatę zmienną – w samym 3Q 2017/2018 pobraliśmy 5,7 mln PLN, co także uznajemy za bardzo dobry wynik. Kwartał zakończyliśmy rekordowym poziomem blisko 4,3 mld PLN aktywów w funduszach detalicznych i napływami na poziomie 284 mln PLN, co pokazuje, że oferta Skarbca dobrze wpisuje się w obecną sytuację rynkową i potrzeby klientów. Na koniec marca br. 21 naszych funduszy znalazło się w pierwszym i drugim kwartylu pod względem stopy zwrotu od początku roku"

mówi Bartosz Józefiak, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

„Trzeci kwartał roku obrotowego 2017/2018 nie odbiega znacząco od poprzednich pod kątem preferencji klientów. Większym zainteresowaniem cieszą się obecnie rozwiązanie bezpieczne, tj. pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych, ale fundusze akcyjne, mieszane i alternatywne również mają swoich zwolenników. Szeroki wachlarz rozwiązań w ofercie Skarbca daje nam komfort w działaniu przy zmieniającej się sytuacji na rynkach. Naszą pracę nad ofertą i wynikami funduszy doceniają nie tylko klienci, ale także środowisko rynku kapitałowego. W marcu Skarbiec TFI odebrało statuetkę Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego TFI 2017 roku na gali Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet, a nasze dwa fundusze z najwyższymi stopami zwrotu z zainwestowanego kapitału w swoich kategoriach otrzymały wyróżnienia - Złote Portfele. Dodatkowo doceniona została także konsekwentna polityka dywidendowa Skarbiec Holding S.A. – otrzymaliśmy tytuł Rekina Biznesuw kategorii „Spółka Dywidendowa” podczas gali organizowanej przez inwestorzy.tv. Nie mamy wątpliwości, że rekordowy miniony rok trudno będzie powtórzyć w tak wymagającym, jak obecnie, otoczeniu, ale takie wyróżnienia na pewno motywują nas do działania i poszukiwania nowych rozwiązań inwestycyjnych oraz kanałów dotarcia do klienta"

mówi Ewa Radkowska-Swiętoń, wiceprezes zarządu Skarbiec Holding (od 1 czerwca 2018 prezes zarządu) i prezes zarządu Skarbiec TFI.

Po dacie bilansowej nastąpiły zmiany w zarządzie Skarbiec Holding S.A. Prezes zarządu Bartosz Józefiak złożył rezygnację z pełnienionej funkcji , a rada nadzorcza Skarbiec Holding S.A. powierzyła stanowisko prezesa zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu, Ewie Radkowskiej-Świętoń z dniem 1 czerwca 2018 roku. Natomiast 18 kwietnia 2018 roku rada nadzorcza spółki dominującej powołała Andrzeja Sołdka do składu zarządu spółki z dniem 1 lipca 2018 roku i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu.

O spółce

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI S.A.

Skarbiec TFI S.A. powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Skarbiec jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. Skarbiec TFI jest pionierem we wprowadzaniu na rynek wielu obecnie powszechnie stosowanych rozwiązań produktowych, takich jak fundusze parasolowe, fundusze inwestycyjne zamknięte czy fundusze rynku pieniężnego.

Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2017 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym drugim najlepszym TFI w Polsce według gazety Rzeczpospolita. W roku 2018 nagrodzone za najlepsze TFI 2017 (Parkiet – Byki i Niedźwiedzie) oraz nagrody Złote Portfele dla dwóch funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. Skarbiec Holding uhonorowany został natomiast tytułem Rekina Biznesu 2017 w kategorii „Spółka Dywidendowa” podczas dorocznej gali organizowanej przez inwestorzy.tv.

Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcje spółki Skarbiec Holding S.A. zadebiutowały 18 listopada 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki Skarbiec Holding S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „SKARBIEC” i oznaczeniem „SKH”.

Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. są: Murapol S.A. (32,99%), MetLife OFE (7,32%), NN OFE (5,00%).

Źródło: spółka, #SKH

Ostatnie wiadomości