Tarczyński rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 10:07

Tarczyński rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

Zarząd spółki Tarczyński podjął uchwałę dotyczącej skierowania do zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego w roku 2017 w wysokości 23,59 mln zł poprzez przekazanie go w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

"Rekomendacja w sprawie przeznaczenia całości kwoty zysku netto na kapitał zapasowy spółki uzasadniona jest aktualną sytuacją makroekonomiczną i rynkową, a także realizacją planów operacyjnych i inwestycyjnych emitenta w związku z przyjętą strategią spółki" 

czytamy w komunikacie.

Przedmiotowy wniosek zostanie zaopiniowany przez radę nadzorczą spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podano również.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews), #TAR

Ostatnie wiadomości