Uniserv - Piecbud z kontraktem o wartości 56 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 14:56

Uniserv - Piecbud z kontraktem o wartości 56 mln zł

Uniserv – Piecbud, spółka świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów, silosów oraz pieców przemysłowych, podpisała umowę na modernizację układu wody chłodzącej w krakowskiej elektrociepłowni TAMEH POLSKA. Wartość netto zlecenia wyniesie 56 mln zł, a łączna wartość portfela zamówień Grupy wzrosła do 175 mln zł. 

„Umowa z TAMEH to nasz kolejny duży kontrakt dla sektora energetycznego. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kilku zleceń związanych z budową bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno o wartości ponad 220 mln zł. Dzięki dużemu doświadczeniu w specjalistycznym budownictwie dla energetyki uzyskujemy kolejne referencje i przewagę konkurencyjną, marża na nowym kontrakcie również jest zadawalająca. Nasz portfel zamówień ciągnie rośnie, jesteśmy blisko podpisania kolejnego kontraktu dla polskiej energetyki, którego wartość wyniesie kilka milionów złotych"

mówi Dionizy Boryczko, prezes Uniserv-Piecbud.

Przedmiotem nowego zamówienia jest wykonanie pod klucz modernizacji układu wody chłodzącej w TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Kraków. Zakres kontraktu obejmuje m.in. wymianę kolektorów wody chłodzącej wraz z armaturą, zastosowanie napędów dla armatury wraz z układem zasilania i sterowaniem miejscowym oraz modernizację 10 pomp wody chłodzącej. 

Kontrakt w całości zostanie zrealizowany do końca 2019 r., ale duża część wartości kontraktu będzie rozliczona już w bieżącym roku, co będzie widoczne w wyniku finansowy za 2018 r.

Po podpisaniu umowy aktualna wartość portfela zamówień Uniserv-Piecbud wzrosła do ok. 175 mln zł. Do realizacji w 2018 r. przypadają kontrakty o wartości ok. 148 mln zł. Zlecenia w portfelu są zdywersyfikowane pomiędzy różne branże. Obecnie realizacje dla sektora energetycznego stanowią blisko 80 proc., pozostałe istotne to branża cementowa i petrochemiczna. Grupa realizuje również zadania dla klientów z branży chemicznej, hutniczej, szkła i koksowni.

W 2017 r. przychody Grupy Uniserv-Piecbud wzrosły do 129,1 mln zł z 119,5 mln zł rok wcześniej. EBITDA w ubiegłym roku wyniosła 13,7 mln zł, wobec 11,9 mln zł w 2016 r., a zysk netto wzrósł o 10 proc. do 11,2 mln zł. Grupa Uniserv-Piecbud ma stabilny bilans i dobrą sytuację płynnościową. Aktywa Grupy wynoszą 136 mln zł. Dług netto jest na bezpiecznym poziomie 15,8 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 1,15.

O Grupie Uniserv-Piecbud

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i referencjach Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, cementowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, , a także zakładów z innych branż.

Grupa Uniserv-Piecbud to grupa firm świadcząca specjalistyczne usługi dla przemysłu. Główne zakresy specjalizacji obejmują zagadnienia chłodzenia wody, odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich. Grupa oferuje także usługi w zakresie pieców przemysłowych oraz innych konstrukcji stalowych i żelbetowych. Elastyczna struktura Grupy, umożliwiająca bieżące dopasowywanie się do potrzeb projektów z wielu gałęzi przemysłu i międzybranżowych, realizację zarówno bardzo skomplikowanych jak i stosunkowo niewielkich projektów. Dodatkowo dzięki dywersyfikacji branżowej Uniserv-Piecbud może oferować swoje usługi w tych segmentach rynku gdzie aktualnie jest najlepsza koniunktura. Wpływa to nie tylko na zapełnienie portfela zamówień, ale również na marże.

W 2017 roku przychody Grupy Uniserv-Piecbud wzrosły do 129 mln zł. Aktualny portfel zamówień Grupy obejmuje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych i wynosi 174 mln zł. W trakcie realizacji są m.in kontrakty dotyczące inwestycji w Elektrowni Jaworzno III należącej do Tauron Wytwarzanie (budowa chłodni kominowej oraz wodociągu), a także projekty dla największych polskich rafinerii PKN Orlen czy przedsiębiorstw przemysłu cementowego (Górażdże i WARTA).

Źródło: spółka

Ostatnie wiadomości