Grupa LARQ S.A. podsumowuje I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 maj 2018, 11:49

Grupa LARQ S.A. podsumowuje I kw. 2018 r.

 • wzrost wartości portfela inwestycyjnego LARQ S.A. o 19 mln PLN, do poziomu blisko 160 mln PLN na koniec 1Q 2018
 • osiągnięcie rekordowego kwartalnego zysku netto za 1Q 2018 w wysokości 14,4 mln PLN wobec 2,0 mln PLN w 1Q 2017
 • udany debiut spółki portfelowej Brand24 S.A. na rynku NewConnect
 • zgodny z oczekiwaniami operacyjny początek roku kluczowych spółek z portfela LARQ S.A. – rekordowy poziom floty rowerowej Nextbike Polska (blisko 20 tys. rowerów w przetargach rozstrzygniętych i tych, gdzie złożono jedyną lub najlepszą ofertę), 50% r/r wzrost liczby klientów i przychodów Brand24, 20% wzrost przychodów Synergic

LARQ S.A., jednostka inwestycyjna posiadająca pakiety akcji i udziałów w podmiotach działających w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury, opublikowała wyniki finansowe za 1Q 2018 roku. Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe jest „wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy”. W 1Q 2018 roku - z uwagi na dobre wyniki finansowe jakie wypracowały spółki portfelowe jak i wycenę akcji Brand24 i Nextbike Polska na rynku - wartość portfela inwestycji wycenianych przez wynik finansowy wzrosła o ponad 19 mln PLN, do blisko 160 mln PLN. Wzrost wyceny portfela aktywów finansowych przełożył się na osiągnięcie przez LARQ w 1Q 2018 roku rekordowego kwartalnego poziomu zysku netto w wysokości 14,4 mln PLN wobec 2,0 mln PLN w 1Q 2017 roku.

„Wartość portfela inwestycji LARQ jest pochodną wyników finansowych i wycen naszych kluczowych spółek portfelowych: Nextbike Polska, Brand24 i Synergic. Brand24 ma za sobą udany debiut na NewConnect jak również udany kwartał pod względem operacyjnym. Liczba klientów i przychody spółki wzrosły w 1Q 2018 o 50% rok do roku – to wynik zgodny z naszymi oczekiwaniami. Liczymy na kolejne mocne kwartały w wykonaniu Brand24.Powiększony zespół specjalistów intensywnie pracuje nad udoskonalaniem narzędzia, wprowadzaniem nowych funkcjonalności i efektywnym pozyskiwaniem klientów. Dla Nextbike Polska i Synergic pierwszy kwartał nie jest kluczowy pod względem osiąganych wyników z uwagi na przerwę zimową w działaniu systemów rowerowych w przypadku Nextbike Polska oraz coroczne po bożonarodzeniowe spowolnienie na rynku reklamy w przypadku Synergic. Obie spółki wykorzystują pierwszy kwartał do biznesowego przygotowania się do skoku aktywności w kolejnych miesiącach. W przypadku Nextbike Polska pierwsze miesiące tego roku były okresem wyjątkowo intensywnych prac nad uruchomieniem rekordowej wielkości floty, obejmujących pierwszy zagraniczny kontrakt, a także udziału w rekordowej liczbie postępowań przetargowych. Flota spółki – wliczając podpisane kontrakty, a także przetargi, gdzie Nextbike Polska złożył najlepszą lub jedyną ofertę - ma szansę osiągnąć poziom 20 tys. rowerów. Wśród przetargów, na których rozstrzygnięcie niecierpliwie czekamy, jest System Roweru Metropolitalnego w Trójmieście (na kwotę ponad 40 mln PLN brutto) i Rowerowe Łódzkie (24 mln PLN brutto).

W obu postępowaniach przetargowych Nextbike Polska złożył najlepsze oferty, potwierdzając swoją wiodącą pozycję w kraju. Równolegle, pod kątem nowych kontraktów spółka skanuje rynki zagraniczne – sukces systemu Nextbike Polska, który ruszył w maju b.r. w fińskim Turku, zachęca włodarzy innych miast do dialogu. Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej – sukcesywnie komercjalizuje nowo pozyskane powierzchnie reklamowe na rowerach miejskich oraz włączone do oferty dwie nowe linie produktowe: reklamy wielkoformatowej przy autostradach oraz reklamy w bankomatach, a także w paczkomatach InPost oraz na nośnikach LCD m.in. w centach handlowych. Początek roku jest dla tej spółki okresem najniższych sezonowo wyników, ale biorąc pod uwagę rosnącą liczbę dostępnych nośników i zainteresowanie nimi ze strony potencjalnych klientów liczymy na kolejny udany rok w wykonaniu tej spółki”

mówi Mikołaj Chruszczewski, członek zarządu LARQ S.A.

Poniżej zaprezentowane są podstawowe wyniki operacyjne i finansowe osiągnięte w 1Q 2018 przez kluczowe spółki portfelowe LARQ:

Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych:

 • Raportowane przychody spółki w 1Q 2018 wyniosły 5,8 mln PLN wobec 4,3 mln PLN z 1Q 2017, co oznacza 35% wzrost w porównywalnych okresach.
 • Raportowana strata na poziomie EBITDA w omawianym okresie wyniosła 0,9 mln PLN (wobec zysku 0,3 mln PLN w 1Q 2017),
 • Raportowana strata netto za 1Q 2018 wyniosła 3,1 mln PLN wobec 0,7 mln PLN straty przed rokiem. (1Q roku kalendarzowego jest sezonowo okresem w którym Spółka ma najniższe przychody i najniższe wyniki finansowe).

Brand 24 - właściciel autorskiego oprogramowania do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service)

 • skonsolidowane przychody za 1Q 2018 na poziomie 2,4 mln PLN. (+51% r/r).
 • liczba aktywnych klientów na koniec Q1 2018 zwiększyła się w porównaniu do Q1 2017 o 794, do 2 384 (+50% r/r)
 • Monthly Recurring Revenue (MRR) - miesięczny powtarzalnym przychód - na poziomie 809 tys. PLN (+50% r/r)
 • strata na poziomie EBITDA w wysokości 0,3 mln PLN

Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej

 • w 1Q 2018 roku przychody Synergic osiągnęły poziomie 5,2 mln PLN, wobec 4,4 mln PLN wygenerowanych za 1Q 2017 (+20% r/r)
 • zysk EBITDA w kwocie 0,4 mln PLN, porównywalny rok do roku (1Q roku kalendarzowego jest sezonowo okresem w którym Spółka ma najniższe przychody i najniższe wyniki finansowe).

Koszty i przychody LARQ i pozostałych spółek portfelowych prezentowały się łącznie na porównywalnym poziomie rok do roku:

 • przychody ze sprzedaży 0,9 mln PLN
 • strata EBITDA 1,6 mln PLN

O LARQ S.A.

LARQ S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, posiadającą w swoim portfelu podmioty działające w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury. Filarami portfela LARQ są dynamicznie rozwijające się spółki o dominującej pozycji w swoich segmentach rynku m.in.:

 • Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych. Na koniec 2017 roku chwilę obecną spółka zarządzała flotą ponad 12 tys. rowerów.
 • Brand24 - właściciel autorskiego oprogramowania do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka posiada dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej a także z sukcesem komercjalizuje swoje unikalne rozwiązanie na rynku globalnym.
 • Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej. Reklamy klientów spółki eksponowane są na prawie wszystkich polskich lotniskach oraz na kluczowych dworcach autobusowych i kolejowych. Spółka jest wyłącznym operatorem przestrzeni reklamowej na rowerach miejskich oraz w przejściach podziemnych największych polskich miast.

Źródło: spółka, #LRQ

Ostatnie wiadomości