Selvita publikuje wyniki za I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 maj 2018, 09:03

Selvita publikuje wyniki za I kw. 2018 r.

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, osiągnęła w minionym kwartale 19,9 mln zł zysku netto, 269 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Doskonały wynik jest rezultatem zapowiadanego, zrealizowanego z sukcesem podniesienia kapitału w spółce Nodthera, w wyniku którego wyraźnie wzrosła wartość posiadanych przez Selvitę udziałów.

W raportowanym okresie spółka istotnie zwiększyła przychody oraz rentowność w segmencie usługowym. Aktualny backlog firmy wynosi 81,8 mln zł*. W lutym 2018 r. Selvita z sukcesem zakończyła ofertę publiczną pozyskując ok. 130 mln zł na realizację strategicznego programu rozwoju do 2021 r. o łącznej wartości ok. 400 mln zł.

Przychody segmentu usługowego wyniosły w I kw. 2018 r. 13,6 mln zł i były o 53 proc. wyższe r/r. Zysk operacyjny segmentu sięgnął 2,2 mln zł, co oznacza wzrost o 261 proc. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost rentowności operacyjnej segmentu. Backlog usługowej części biznesu wynosi obecnie 40,9 mln zł i jest o 39 proc. wyższy niż w podobnym okresie rok wcześniej.

„Od kilku lat zakładamy 30 proc. roczną dynamikę wzrostu segmentu usługowego i dotychczas za każdym razem udawało nam się przebić te zapowiedzi. Systematycznie poprawiamy również rentowność tej części biznesu. W minionym kwartale rentowność operacyjna usług wyniosła 14 proc. wobec 6 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej. Spodziewamy się utrzymania dwucyfrowego poziomu również w kolejnych okresach"

wyjaśnia Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity.

„Jednym z kluczowych czynników wzrostu segmentu mają być wysokomarżowe, obliczone na dłuższe okresy realizacji kontrakty na usługi zintegrowane"

dodaje.

Przychody segmentu innowacyjnego wyniosły w I kw. 2018 r. 2,8 mln zł. Rok wcześniej obroty tej części biznesu sięgnęły 16,4 mln zł, przede wszystkim za sprawą podpisanego kontraktu na komercjalizację flagowego projektu SEL24 – 12,8 z 20,3 mln zł płatności z góry zostało rozliczone w I kw. 2017 r. Decydujący wpływ na wynik Selvity miał w minionym okresie natomiast wyniesiony w III kw. 2016 r. do spółki Nodthera projekt SEL212. W wyniku planowanego podniesienia kapitału w spółce Nodthera, wartość udziałów Selvity wzrosła o 20,8 mln zł.

„W latach 2012-2016 zainwestowaliśmy w projekt SEL212 łącznie ok. 5 mln zł, z czego niemal dwie trzecie pochodziły z grantów. W wyniku przeniesienia praw intelektualnych do spółki Nodthera w III kw. 2016 r. zaraportowaliśmy 5,6 mln zł zysku netto oraz objęliśmy znaczące udziały w nowo powstałym podmiocie. Nodthera została niedawno dokapitalizowana przez inwestorów zewnętrznych kwotą o wartości ok. 42 mln zł, w wyniku czego wartość naszych udziałów wzrosła o niemal 21 mln zł. To doskonały przykład alternatywnego modelu komercjalizacji naszych prac badawczo-rozwojowych, generującego bardzo wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału"

tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

Łączne przychody grupy wyniosły 23,2 mln zł wobec 30,0 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Backlog* Selvity wynosi 81,8 mln zł. Poza wysoką dynamiką wzrostu portfela usług, na uwagę zasługuje portfel dotacji, który jest obecnie większy o 149 proc. r/r – spółka posiada 29,4 mln zł zakontraktowanych na 2018 r. grantów. Na 2018 r. Selvita zapowiada podpisanie kontraktu partneringowego w segmencie innowacyjnym – na projekt rozwijany w ramach Platformy Terapii Celowanych.

W ogłoszonej w połowie 2017 r. strategii spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 400 mln zł. Ok. 130 mln zł Selvita pokryje ze środków uzyskanych z zakończonej w lutym br. emisji akcji serii H, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych. Selvita planuje osiągnąć w tym czasie następujące cele biznesowe:

Rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;

Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej; w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej;

Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym;

Wzrost kapitalizacji spółki powyżej 2 mld zł.

O Selvicie

Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.

Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 460 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.

W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

Źródło: spółka, #SLV

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości