Marvipol Development miał 5,57 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 maj 2018, 08:29

Marvipol Development miał 5,57 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

Marvipol Development odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,99 mln zł wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,53 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 14,97 mln zł rok wcześniej. 

"W I kw. 2018 r. grupa kapitałowa rozpoznała 19,5 mln zł przychodów ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych. Marża brutto na sprzedaży lokali przekazanych nabywcom wyniosła 25,2%. Za znakomitą większość przychodów rozpoznanych w I kw. 2018 r. odpowiadały lokale z inwestycji Central Park Ursynów"

czytamy w raporcie.

W I kw. 2018 r. grupa przekazała nabywcom 43 lokale mieszkalne i użytkowe, wobec 27 w I kw. 2017 r. W analizowanym okresie gros przekazywanych lokali stanowiły lokale z etapów inwestycji Central Park Ursynów ukończonych w 2017 r. O niskim poziomie przekazań w analizowanym okresie przesądził harmonogram realizowanych inwestycji, podano także.

W I kw. 2018 r. Grupa Marvipol Development zawarła 200 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. W analizowanym okresie o 130%, w porównaniu z I kw. 2017 r., wzrosła sprzedaż lokali w projekcie Riviera Park. Na wzrost sprzedaży w I kw. 2018 r. istotny wpływ miał również udany start sprzedaży lokali oferowanych w ramach konceptu Unique Apartments, podano w raporcie.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu portfel projektów mieszkaniowych Grupy Marvipol Development tworzy 21 inwestycji w budowie i w przygotowaniu (w tym warunkowo nabyte), zlokalizowanych w Warszawie i w Gdańsku. Łączna powierzchnia użytkowa realizowanych projektów wynosi 258 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej i usługowej, z czego 45 proc. stanowi powierzchnia projektów w budowie"

czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 3,6 mln zł wobec 9,18 mln zł straty rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews), #MVP

Ostatnie wiadomości