Marvipol Development ustanowił program emisji obligacji na maks. 250 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 maj 2018, 16:02

Marvipol Development ustanowił program emisji obligacji na maks. 250 mln zł

Zarząd Marvipol Development zdecydował o ustanowieniu programu emisji do 25 000 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka.

"Czas trwania programu, w okresie którego emitent będzie mógł emitować obligacje w ramach programu, wynosi 3 lata od dnia ustanowienia programu. Dzień przydziału poszczególnych emisji obligacji realizowanych w ramach programu będzie nie późniejszy niż czerwiec 2021 r. Obligacje będą emitowane w ramach programu w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach i nie będą przedmiotem oferty publicznej"

czytamy w komunikacie. 

Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, niemające formy dokumentu, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Obligacje emitowane w ramach programu mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst organizowanym przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.

Szczegółowe parametry każdej serii obligacji emitowanych w ramach programu zostaną zatwierdzone każdorazowo odrębnymi uchwałami zarządu - poszczególne serie obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości. Program nie określa minimalnej liczby obligacji, których subskrybowanie jest wymagane do dojścia emisji poszczególnych serii obligacji do skutku, czytamy dalej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews), #MVP

Ostatnie wiadomości