Tarczyński miał 5,61 mln zł zysku netto, 16,43 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 maj 2018, 08:37

Tarczyński miał 5,61 mln zł zysku netto, 16,43 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Tarczyński odnotował 5,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,15 mln zł wobec 4,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 16,43 mln zł i był o 5,8 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2017 roku. Rentowność EBITDA wyniosła 9,1%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 180,91 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 172,26 mln zł rok wcześniej.

"Istotny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w pierwszym kwartale 2018 roku miało systematyczne rozszerzanie sprzedaży eksportowej oraz współpracy z sieciami handlowymi (w tym z siecią Biedronka), wdrożenie nowych asortymentów grupy Premium, a także rozpoczęta w pierwszym kwartale 2018 roku kampania reklamowa"

czytamy w komunikacie.

W I kw. 2018 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 22,4% i była o 4,1 pkt proc. wyższa r/r.

"Podstawowym czynnikiem wzrostu marży brutto był niższy koszt zużycia materiałów i energii w przychodach (poza przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – w pierwszym kwartale 2018 roku udział ten kształtował się na poziomie 58,7%, podczas gdy w pierwszym kwartale 2017 roku było to 64%" 

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 4,41 mln zł wobec 0,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews), #TAR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości