Cyfrowy Polsat rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 maj 2018, 09:01

Cyfrowy Polsat rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 rok

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, podała spółka. Jednocześnie podtrzymuje dotychczasową politykę dywidendową.

"Mając na uwadze strategiczne inwestycje poczynione przez spółkę i jej wybrane spółki zależne w latach 2017 i 2018, które zapewniają kontynuację rozwoju grupy kapitałowej spółki w długim okresie, zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym grupy, jakim jest trwały wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy, jak również biorąc pod uwagę nadal relatywnie wysoki poziom zadłużenia grupy, zarząd spółki zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017"

czytamy w komunikacie.

W opinii zarządu spółki pozwoli to ograniczyć poziom zadłużenia grupy, co jest zgodne z przyjętymi założeniami strategicznymi, w tym w szczególności z celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi, jakim jest obniżenie w możliwie krótkim terminie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy (długu netto do EBITDA) poniżej poziomu 1,75x. Jednocześnie zarząd spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 8 listopada 2016 roku, podano także.

"W związku z powyższym zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 605 963 020,33 zł na kapitał zapasowy"

czytamy dalej.

Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu, podano także.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews), #CPS

Ostatnie wiadomości