GetBack przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 29 czerwca br. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 maj 2018, 09:00

GetBack przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 29 czerwca br.

GetBack zmienił termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego dla grupy kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku na 29 czerwca 2018 roku, poinformowała spółka.

"Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie przepisu z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego dla grupy kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku i o podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 29 czerwca 2018 roku"

czytamy w komunikacie.

Pierwotna data publikacji tego raportu wyznaczona była na dzień 30 maja 2018 roku, przypomniano także.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości