PGO SA publikuje wyniki za I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 cze 2018, 13:55

PGO SA publikuje wyniki za I kw. 2018 r.

Od stycznia do marca tego roku przychody ze sprzedaży grupy PGO wyniosły ponad 109 mln złotych i wzrosły o ponad 24 proc., licząc rok do roku. To przede wszystkim zasługa konsekwentnie wdrażanych zmian w handlu, rozwoju kompetencji w obszarze operacyjnym oraz elastycznym reagowaniu na zapotrzebowanie rynku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 14,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 10,9 mln złotych. Natomiast EBITDA Grupy Emitenta to 19,5 mln zł.

„Jesteśmy zadowoleni z tych wyników. Realizując strategię wykorzystujemy możliwości, jakie niesie za sobą rynkowa koniunktura"

zdecydowanie podkreśla Łukasz Petrus, prezes zarządu PGO SA.

„To dotyczy zarówno zwiększenia sprzedaży w grupie dotychczasowych klientów naszych spółek, jak i pozyskiwanie nowych odbiorców w rozwijających się branżach takich jak motoryzacja, czy technika napędowa"

dodaje.

Inwestycje kolejowe napędzają PGO

Bardzo istotnym elementem wzrostu dochodów Grupy jest branża kolejowa, na której zdecydowany rozwój postawiliśmy 3 lata temu. W spółkach PGO powstają m.in.: aparaty cięgłowe i elementy łączące tabor kolejowy: sprzęgi, haki, cięgła, a także podzespoły wózków wagonowych, między innymi kompletne obudowy łożysk oraz elementy łączące wózek jezdny z pudłem wagonu lub lokomotywy.

„Z kolei do zestawów kołowych, oprócz samych kół, produkujemy osie i koła zębate do pojazdów trakcyjnych oraz pociągów metra"

powiedział prezes Petrus.

„Mamy podpisane kontrakty nie tylko z Grupą PKP, ale także innymi wiodącymi firmami na rynku utrzymania taboru kolejowego. Dzięki temu sukcesywnie wprowadzamy na rynek produkty pod własną marką. Te działania budują naszą pozycję na rozwijającym się rynku kolejowym"

podsumowuje Łukasz Petrus.

Grupa PGO planuje certyfikację kolejnych produktów na rynkach zagranicznych, co pozwoli produkować odlewy, odkuwki i gotowe podzespoły dla największych wytwórców pojazdów kolejowych. W sytuacji, gdy transport kolejowy – choćby ze względu na walkę ze smogiem - przeżywa swój renesans w krajach UE, to jedno z tych działań, które będzie determinować przyszłość Spółki na najbliższe lata.

Nowe technologie zapewnią konkurencyjność

Grupa PGO realizuje dwa projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Po ich zakończeniu oraz wdrożeniu uzyskanych rozwiązań technologicznych w Odlewni Żeliwa Śrem i w Piomie-Odlewni w Piotrkowie Trybunalskim tworzone będą odlewy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i jakościowych. Wartość obu realizowanych projektów to 85 mln zł.

„Oba projekty są ściśle związane z realizacją „Strategii PGO na lata 2017–2020”. Oczekiwany efekt współpracy z NCBR pozwoli na awans do grona najnowocześniejszych w tej branży producentów w Europie, którzy wykorzystują unikatowe, innowacyjne technologie produkcyjne. Myślimy i działamy długoterminowo, celujemy w te obszary rynkowe, których eksploatacja da nam możliwość zaoferowania rozwiązań bardziej zaawansowanych i unikatowych wobec działań naszych konkurentów"

wyjaśnia prezes Łukasz Petrus.

Projekt realizowany w Odlewni Żeliwa Śrem dotyczy „innowacyjnej, wykorzystującej analizę termiczną ATD, technologii wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”. Z kolei w Piomie-Odlewni trwa wdrożenie projektu „Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji”.

Strategia determinuje rozwój

Długookresową perspektywę dla Grupy PGO określa przyjęta w ubiegłym roku „Strategia PGO na lata 2017-2020”, która określa kierunki rozwoju. Zgodnie z nią Grupa PGO chce aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu nowoczesnego przemysłu i osiągnąć pozycję innowacyjnego i preferowanego partnera biznesowego dostarczającego produkt kompletny, zaawansowany technologicznie, o wysokiej jakości i spełniający wszystkie oczekiwania klientów. Ma to zostać osiągnięte m.in. poprzez zmianę modelu biznesowego zakładającego specjalizację w segmentach produktowych i branżach, budowę nowego segmentu obróbki mechanicznej oraz dalszą automatyzację procesów produkcyjnych.

O spółce

Grupa PGO, to największa w Polsce grupa przemysłowa specjalizująca się w produkcji odlewów i odkuwek. Należą do niej spółki produkcyjne: Pioma-Odlewnia z lokalizacjami w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stalowej Woli, Odlewnia Żeliwa Śrem oraz Kuźnia Glinik w Gorlicach. Większościowym akcjonariuszem PGO  jest TDJ - rodzinna firma inwestycyjna prowadzącą działalność w obszarach: Equity, Venture, Estate, Finance i Fundacja.

Źródło: spółka, #PGO

Ostatnie wiadomości