Pekabex ma program emisji obligacji do kwoty 80 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 cze 2018, 09:22

Pekabex ma program emisji obligacji do kwoty 80 mln zł

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex zawarła umowę programu emisji obligacji do 80 mln zł z Bankiem Pekao SA, podała spółka.

„Na podstawie stosownych uchwał oraz umowy programowej, spółka może realizować program emisji obligacji zgodnie z następującymi założeniami:

  1. łączna wartość obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach programu nie przekroczy 80 000 000 zł (limit ma charakter odnawialny);
  2. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu;
  3. obligacje każdej serii oferowane będą do indywidualnie wybranych adresatów w trybie oferty niepublicznej;
  4. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat;
  5. obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej;
  6. obligacje od dnia emisji zarejestrowane będą w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
  7. obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez BondSpot lub przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie"
czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na ustanowienie programu oraz zaciąganie przez spółkę zobowiązań w ramach programu.

„Spółka planuje dokonać emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2018 roku. Wartość emisji nie przekroczy kwoty 40 000 000 zł" 

czytamy dalej.

Pekao SA będzie działać jako organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer w ramach umowy programowej z Pekabex.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews), #PBX

Ostatnie wiadomości