Akcjonariusz Unibepu proponuje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 cze 2018, 09:13

Akcjonariusz Unibepu proponuje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję

Unibep otrzymał od akcjonariusza projekt uchwały dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, który zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 zł na akcję, poinformowała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za 2017 rok w kwocie 5 518 475,02 zł, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 1 295 651,78 zł, co daje całkowitą kwotę 6 814 126,8 zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy. [...] Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 0,2 zł"

czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ustalono na 25 czerwca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 lipca 2018 roku - pierwsza rata w kwocie 5 110 595,1 zł (0,15 zł na akcję), 20 września 2018 roku - druga rata w kwocie 1 703 531,7 zł (0,05 zł na akcję), podano także.

"Składam projekt uchwały podwyższający proponowaną przez zarząd wysokość dywidendy, w szczególności ze względu na następujące przesłanki ekonomiczne uzasadniające celowość zwiększenia poziomu dywidendy powyżej wartości zysku netto za 2017 rok:

  • dobre wyniki za I kwartał 2018 roku,
  • zadowalającą sytuację płynnościową spółki raportowaną w wynikach za I kwartał 2018 roku,
  • budowany przez lata wysoki kapitał zapasowy.

Poziom proponowanej dywidendy - w mojej ocenie - nie ograniczy możliwości rozwojowych spółki, natomiast zwiększy atrakcyjność inwestycyjną akcji spółki dla obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy. Wypłata dywidendy w dwóch ratach w proponowanych terminach pozwoli zoptymalizować zarządzanie poziomem gotówki w spółce w ciągu roku"

uzasadnił akcjonariusz.

Zarząd Unibepu proponował wypłatę 5,11 mln zł dywidendy, co oznacza 0,15 zł na akcję.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews), #UNI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości