Skarbiec Holding S.A. ma nowego wiodącego akcjonariusza | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 cze 2018, 08:56

Skarbiec Holding S.A. ma nowego wiodącego akcjonariusza

18 czerwca 2018 Skarbiec Holding został poinformowany przez nowego akcjonariusza – Spółkę Aoram Sp. z o.o., że ta nabyła pakiet 32,99% akcji Skarbiec Holding. Udziałowcami spółki Aoram jest grupa inwestorów, którzy są akcjonariuszami w ramach grupy Trigon.

„Dziękujemy naszemu dotychczasowemu największemu akcjonariuszowi, spółce Murapol, za zaufanie, jakim obdarzyła zarząd i pracowników, a także wsparcie w reorganizacji i licznych zmianach, jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie w Skarbiec TFI S.A., a których efekty znajdują wyraz w licznych wyróżnieniach otrzymanych przez spółkę w ostatnim czasie. Jednocześnie rozumiemy, że w związku z planowanym IPO Grupa Murapol pragnie się skoncentrować na swojej podstawowej działalności – deweloperskiej - i stanowi to dla niej bezwzględny priorytet"

mówi Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

„Jesteśmy dumni, że przy dużym wsparciu Murapol S.A., w ciągu roku, spółka przyjęła nową strategię, której pierwsze efekty już są widoczne. Na niełatwym rynku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki zarówno inwestycyjne, jak i sprzedażowe. Otwieramy się na nowe kanały dystrybucji, rozwijamy i uatrakcyjniamy ofertę produktową. Cel podwojenia aktywów pod zarządzaniem traktujemy jako ambitny, ale jak najbardziej osiągalny. Mamy zmotywowany, profesjonalny zespół, który nie boi się wyzwań"

dodaje Ewa Radkowska Świętoń.

„W ciągu ostatniego roku Skarbiec TFI zyskał uznanie nie tylko wśród klientów, co oczywiście najbardziej nas cieszy, mediów – zostaliśmy laureatem nagrody Byki i Niedźwiedzie dla najlepszego TFI ubiegłego roku - ale także w branży, czego wyrazem jest wejście do spółki nowego akcjonariusza"

podkreśla Ewa Radkowska Świętoń.

Dzisiaj została także opublikowana opóźniona informacja poufna, że w dniu 8 stycznia 2018 r. zarząd Skarbiec Holding podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z akcjonariuszami Trigon TFI S.A., mających na celu docelową zamianę posiadanych przez nich akcji Trigon TFI S.A na akcje nowej emisji Skarbiec Holding. Rozmowy te będą kontynuowane, a ich celem jest opracowanie najbardziej optymalnej formy współpracy i powiązań kapitałowych obu spółek.

„Jak podkreślaliśmy przy okazji prezentowania naszej strategii wyzwania rynkowe wymuszają konsolidację i jako Skarbiec chcemy brać w niej udział. Zarząd Skarbiec Holding i Skarbiec TFI jest zmotywowany, aby w dalszym ciągu dostarczać klientom szeroką ofertę produktów, skoncentrowaną głównie na funduszach związanych z rynkiem kapitałowym. Stawiamy na otwartą współpracę w ramach największej na rynku sieci dystrybucji. Szczególny nacisk będziemy kłaść na to aby fundusze zarządzane przez Skarbiec nadal charakteryzowały się ponadprzeciętnymi wynikami. W naszej ocenie jest to czynnik decydujący o długoterminowym sukcesie"

podsumowuje Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

O spółce

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI S.A.

Skarbiec TFI S.A. powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Skarbiec jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. Skarbiec TFI jest pionierem we wprowadzaniu na rynek wielu obecnie powszechnie stosowanych rozwiązań produktowych, takich jak fundusze parasolowe, fundusze inwestycyjne zamknięte czy fundusze rynku pieniężnego.

Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2017 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym drugim najlepszym TFI w Polsce według gazety Rzeczpospolita. W roku 2018 nagrodzone za najlepsze TFI 2017 (Parkiet – Byki i Niedźwiedzie) oraz nagrody Złote Portfele dla dwóch funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. Skarbiec Holding uhonorowany został natomiast tytułem Rekina Biznesu 2017 w kategorii „Spółka Dywidendowa” podczas dorocznej gali organizowanej przez inwestorzy.tv.

Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcje spółki Skarbiec Holding S.A. zadebiutowały 18 listopada 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki Skarbiec Holding S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „SKARBIEC” i oznaczeniem „SKH”.

Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. są: Aoram Sp. z o.o. (32,99%), MetLife OFE (7,32%), NN OFE (5,00%).

Źródło: spółka, #SKH

Ostatnie wiadomości