Akcjonariusze ZE PAK zdecydowali o 1,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 cze 2018, 11:29

Akcjonariusze ZE PAK zdecydowali o 1,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydowali o przeznaczeniu 60,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,2 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 22 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 90 636 796,27 zł w następujący sposób:

  1. kwotę 60 988 256,4 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję spółki przypada kwota 1,20 zł,
  2. pozostałą część zysku w kwocie 29 648 539,87 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki"
czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 1 sierpnia 2018 roku. Terminy wypłaty dywidendy to:

  • 16 sierpnia 2018 r. - I transza w kwocie 30 494 128,2 zł (0,6 zł na akcję),
  • 30 października 2018 r. - II transza w kwocie 30 494 128,2 zł (0,6 zł na akcję).

"Terminy i wysokość transz wypłaty dywidendy zostały dostosowane do planowanych przepływów pieniężnych ZE PAK SA"

wyjaśniono.

ZE PAK odnotował 183,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 247,67 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 90,64 mln zł wobec 131,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews), #ZEP

Ostatnie wiadomości