Polnord pozyskał 40 mln zł z prywatnej emisji obligacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 cze 2018, 11:43

Polnord pozyskał 40 mln zł z prywatnej emisji obligacji

Polnord wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Rentowność obligacji oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 450 pkt. bazowych.

Spółka przydzieliła w ramach subskrypcji prywatnej 4.000 obligacji serii MB3 o wartości nominalnej 10.000 zł każda. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy. Polnord będzie mógł wprowadzić obligacje do Alternatywnego Systemu Obrotu. Funkcję Agenta Emisji, Depozytariusza i Dealera pełni mBank S.A.

„Rynek obligacji korporacyjnych został popsuty przez jeden podmiot. Przejawia się to chociażby w saldzie wpłat i wypłat z funduszy specjalizujących się w lokowaniu środków w dłużne instrumenty korporacyjne. Od marca br. przeważają wypłaty, co stanowi odwrócenie trendu obserwowanego w ostatnich latach. Ze wsparciem mBanku przeprowadziliśmy udaną emisję na trudnym rynku, co stanowi dla nas wyraz zaufania inwestorów i potwierdzenia naszej wartości fundamentalnej i potencjału"

mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Polnord SA.

W okresie styczeń - marzec 2018 r. Grupa Polnord wypracowała 84,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kwartale 2018 r. 12,4 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 3,3 mln zł. Mocne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozwoliły Grupie wypracować w tym obszarze w I kwartale 2018 r. 6,4 mln zł gotówki wobec jej blisko milionowego deficytu w tym samym okresie przed rokiem.

O spółce

Polnord SA jest wiodącą na polskim rynku firmą z ponad 40-letnim doświadczeniem w działalności deweloperskiej, inwestycyjnej i budowlanej, od 1999 r. notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest członkiem-założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którego celem jest promowanie kodeksu dobrych praktyk w relacji klient – deweloper. Polnord SA, właściciel jednego z największych – wśród polskich deweloperów – banków ziemi, realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. W ofercie Spółki znajdują się gotowe mieszkania, apartamenty i lokale usługowo-biurowe dla wszystkich, którzy cenią staranny dobór lokalizacji, najwyższą jakość wykonania oraz pewność i bezpieczeństwo inwestycji.

Źródło: spółka, #PND

Ostatnie wiadomości