Sescom publikuje wyniki za I pół. roku obrotowego 2017/18 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 cze 2018, 09:08

Sescom publikuje wyniki za I pół. roku obrotowego 2017/18

Sescom S.A. - dostawca kompleksowych usług Facility Management w Europie - opublikował raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/18. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 57,08 mln zł , a zyski netto 3,05 mln zł.

Rok obrotowy w Sescom nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Rok obrachunkowy 2017/18 rozpoczął się 1 października 2017, a zakończy się 30 września 2018.

W pierwszym półroczu, czyli w okresie od 1 października 2017 do 31 marca 2018 dynamika wzrostu przychodów wyniosła 30%, a zysków 72% (rdr.). Spółka odnotowała również wzrost EBIT. Wartość zysku operacyjnego Sescom za pierwsze półrocze 2017/18 wyniosła 4,8 mln zł, czyli o 1,4 mln zł (+41 % rdr.) więcej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2016/17.

Dane skonsolidowane obejmują wyniki Sescom S.A. wraz ze spółkami zależnymi za granicą (Sescom GmbH, Sescom Technischer Support GmbH, Sescom Czech Republic s.r.o., Sescom Műszaki Szerviz Kft. oraz Sescom Ltd.) oraz w Polsce (Sestore i SDC).

Dobre wyniki finansowe to efekt skutecznej realizacji strategii rozwoju firmy. W omawianym okresie Sescom rozszerzył skalę swojej działalności o kolejne rynki. W lutym rozpoczął realizację pierwszego stałego kontraktu w Holandii, gdzie świadczy usługi Facility Management na rzecz międzynarodowej sieci odzieżowej. Umacnia też pozycję na innych rynkach w Europie Zachodniej – w pozostałych krajach Beneluksu, we Francji czy Wielkiej Brytanii. Ponadto, zrealizował pierwsze prace w Hiszpanii i Portugalii.

„Stale poszerzamy skalę działalności i optymalizujemy model biznesowy, by zgodnie z celem strategicznym w 2020 roku osiągnąć pozycję jednego z wiodących dostawców na rynku usług FM w Europie. Podpisujemy nowe kontrakty i realizujemy usługi w kolejnych krajach. W 2020 roku będziemy też gotowi do wejścia na rynki poza Europą"

mówi prezes Sescom S.A., Sławomir Halbryt.

W marcu 2018 roku Sescom opublikował prospekt emisyjny i zmienił rynek notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW. Do obrotu zostało wprowadzonych 750 000 akcji serii A2, 50 000 akcji serii B, 100 000 akcji serii C i 450 000 akcji serii D. Spółka była pierwszym debiutantem na dużym parkiecie w tym roku.

Dobra koniunktura i dalszy rozwój

Sescom rozwija skalę swojej działalności, korzystając m.in. z dobrej koniunktury gospodarczej
i rosnącego zainteresowania importem specjalistycznych usług z Polski. Firmy, w tym sieci handlowe i usługowe, rozwijają się i rośnie ich zapotrzebowanie na usługi dodatkowe dla biznesu, w tym te związane z utrzymaniem technicznym i wsparciem rozwoju placówek sieciowych. Biorąc pod uwagę dane finansowe za pierwsze półrocze 2017/2018, Sescom liczy na poprawę wyniku za ubiegły rok obrotowy, kiedy skonsolidowane przychody wyniosły ponad 96 mln zł, a wynik netto 5,2 mln zł.

Sescom planuje także rozszerzyć zakres swoich usług o serwis wózków widłowych i podnośników. W tym celu podpisał porozumienie z firmą Dozór Techniczny s.j., dotyczące potencjalnej inwestycji. W przypadku spełnienia warunków (w tym przekształcenia Dozoru Technicznego w spółkę z o.o.) finalizacja transakcji powinna nastąpić tej jesieni.

„W ten sposób uzupełnimy ofertę dla dotychczasowych klientów np. hipermarketów, które w codziennej działalności korzystają z takich urządzeń. Chcemy poszerzyć wachlarz usług, jakie im oferujemy. Wkroczymy też w nowe branże m.in. logistykę i gospodarkę magazynową, gdzie widzimy potencjał do rozwoju skali działalności Sescom"

wyjaśnia prezes Halbryt.

Spółka monitoruje także rynek w poszukiwaniu okazji do ewentualnych akwizycji podmiotów zagranicznych. Przejecie firm o odpowiedniej charakterystyce dodatkowo wzmocni proces ekspansji w wybranych krajach.

O spółce

Sescom S.A. działa od 2008 roku i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych
i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania sklepów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia mediów, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności.

Źródło: spółka, #SES

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości