Unimot ogłasza strategię na lata 2018-2023 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 cze 2018, 08:55

Unimot ogłasza strategię na lata 2018-2023

Unimot S.A. opublikował strategię rozwoju na lata 2018-2023. Najważniejsze punkty strategii to wzrost EBITDA, wzrost efektywności, dywersyfikacja biznesu, intensywny rozwój sieci AVIA oraz coroczna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Unimot S.A. zatwierdziła strategię rozwoju Grupy Unimot na lata 2018-2023, którą zaproponował zarząd spółki. Celem nadrzędnym jest budowa wartości Grupy dla akcjonariuszy poprzez wzrost efektywności biznesu i długoterminową dywersyfikację działalności.

„Zaspokajając potrzeby naszych klientów, chcemy być najszybciej rozwijającą się niezależną grupą paliwowo-energetyczną w regionie. Wiarygodność, innowacyjne podejście oraz profesjonalny zespół to determinanty naszego sukcesu"

stwierdza Maciej Szozda, prezes zarządu Unimot.

„Wierzymy w rynki, na których działamy, rozumiemy kierunek zmiany trendów i chcemy aktywnie uczestniczyć w tych zmianach. Podchodząc elastycznie do prowadzonej działalności, będziemy koncentrowali się na najbardziej atrakcyjnych biznesach z obszaru paliwowo-energetycznego"

dodaje prezes Maciej Szozda.

W 2023 r. Grupa chce osiągnąć wynik EBITDA w wysokości 75 mln zł przy jednoczesnym wzroście efektywności prowadzonego biznesu – ROCE (EBITDA / aktywa trwałe pomniejszone o kapitał pracujący) ma w 2023 r. wynieść 15%. Dywersyfikacja działalności nastąpi z kolei poprzez intensywny rozwój biznesu LPG, energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz zmianę struktury biznesu biopaliw – w 2023 r. obszary te mają generować 70% EBITDA Grupy.

„Nie oznacza to, że rezygnujemy z rozwoju hurtu paliwowego. Wręcz przeciwnie – w kolejnych latach chcemy istotnie zwiększyć wolumeny sprzedaży między innymi dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci AVIA"

mówi Maciej Szozda.

Grupa stawia sobie za cel posiadanie na koniec 2023 r. w sieci AVIA 200 stacji paliw.

„W większości będą to stacje franczyzowe, ale chcemy także zwiększyć liczbę stacji własnych"

dodaje.

Marka AVIA ma być też wykorzystywana w sprzedaży pozostałych produktów i usług w grupie Unimot, a jej rozwój obejmie ponadto wprowadzenie własnej karty flotowej oraz rozwinięcie sprzedaży pozapaliwowej, w tym marek własnych.

Realizacja strategii zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy, który obejmuje bieżący rok, to reorganizacja i optymalizacja biznesu, w ramach której Unimot będzie podejmował szereg działań obniżających koszty operacyjne o 9,5%, czyli o ok. 10 mln zł.

„Rok 2018 pod kątem wyników finansowych niewątpliwie będzie dla nas trudny, ale w kolejnych latach powinniśmy już widzieć efekty prowadzonych zmian. Mam na myśli zarówno działania optymalizacyjne, jak i te zmierzające do wdrożenia nowych, perspektywicznych projektów"

dodaje Maciej Szozda.

O spółce

Unimot S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: transport, logistyka, usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. Unimot S.A. jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, zrzeszającego 90 firm z 14 krajów Europy, które zajmują się produktami petrochemicznymi i energetycznymi. Unimot ma prawo sprzedawać takie produkty na polskim rynku pod marką AVIA. Nowoczesne technologie, fachowa wiedza oraz najwyższa jakość produktów pozwalają Spółce dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów krajowych i zagranicznych.

Źródło: spółka, #UNT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości