Altus TFI wezwał GetBack do rozwiązania umowy sprzedaży EGB Investments | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 lip 2018, 12:08

Altus TFI wezwał GetBack do rozwiązania umowy sprzedaży EGB Investments

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) wezwało Getback w restrukturyzacji do rozwiązania (za porozumieniem) umowy sprzedaży akcji spółki EGB Investments, umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych, przy jednoczesnym zwrocie i rozliczeniu wszystkich wzajemnych świadczeń związanych z wykonaniem tych umów i porozumień, podał GetBack. 

"Altus w treści tego wezwania wskazał jednocześnie to, że - w ocenie Altus - Altus w sposób nieuprawniony i bezpodstawny wiązany jest powstałą sytuacją finansową emitenta w związku ze zbyciem przez fundusze inwestycyjnego zarządzane przez Altus akcji EGB Investments, co - w ocenie Altus - wpływa negatywnie w wielu aspektach, w tym także finansowych i wizerunkowych, na sytuację Altus"

czytamy w komunikacie. 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Altus, wymienione umowy zostały zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu wszelkich przyjętych praktyk i standardów rynkowych; tak emitent jak i Altus w trakcie negocjacji i przy podpisywaniu wymienionych umów korzystali z pomocy i doradztwa profesjonalnych podmiotów specjalizujących się w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym; tak emitent, jak i Altus na bieżąco informowali w komunikatach bieżących o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z przygotowaniem i zawarciem wymienionych umów, podano także.

"Dodatkowo Altus wskazał to, że - w ocenie Altus - osiągnięcie przez emitenta i Altus celów biznesowych, będących podstawą do zawarcia wyżej wskazanych umów, stało się z przyczyn, które w ocenie Altus nie leżą po stronie Altus, niemożliwe do osiągnięcia. W konsekwencji Altus wezwał emitenta do rozwiązania - za porozumieniem - wskazanych powyżej umów, z jednoczesnym zwrotem i rozliczeniem uzyskanych świadczeń, w tym korzyści. Takie działanie jest - w ocenie Altus - uzasadnione" 

czytamy dalej. 

W sierpniu ub.r. GetBack nabył od funduszy zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) ok. 99,38% akcji EGB Investments za 207,57 mln zł.

Pod koniec ub.r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia GetBack z EGB Investments.

W maju Komisja Nadzoru Finansowej (KNF) podała, że transakcja przejęcia przez GetBack za 209 mln zł spółki EGB Investments nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący w skonsolidowanych aktywach.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews), #ALI, #GBK

Ostatnie wiadomości