GetBack miał 1 352,98 mln zł straty netto w 2017, bez opinii audytora | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 lip 2018, 08:53

GetBack miał 1 352,98 mln zł straty netto w 2017, bez opinii audytora

GetBack w restrukturyzacji odnotował 1 352,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 200,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Biegły rewident - Deloitte Audyt - odstąpił od wyrażenia o sprawozdaniu finansowym. 

We wcześniejszym raporcie nieaudytowanym spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto w tym ujęciu wyniosła 1 327,13 mln zł w 2017 r.

Strata operacyjna wyniosła 1 201,25 mln zł wobec 234,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto sięgnęły minus 302,25 mln zł w 2017 r. wobec 422,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 1 308,2 mln zł wobec 169,29 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wobec znaczenia spraw opisanych w 'Uzasadnieniu odstąpienia od wyrażenia opinii', nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania stanowiących podstawę do wyrażenia opinii o zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym nie wyrażamy opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym"

czytamy w sprawozdaniu biegłego rewidenta dołączonym do raportu. 

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości