Pharmena planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lip 2018, 16:05

Pharmena planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW

Zarząd Pharmeny zdecydował po rozpoczęciu działań w kierunku przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji i przeniesienia notowań akcji na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

"Zarząd [...] podjął uchwałę o rozpoczęciu niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu:

  1. podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 263 851,6 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, nie więcej niż 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,
  2. przeniesienie akcji spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  3. dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." 
czytamy w komunikacie.

Zarząd rekomenduje cenę emisyjną akcji serii E z co najmniej 20% dyskontem w stosunku do ceny rynkowej akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podano także.

"Celem emisji akcji serii E jest pozyskanie finansowania na wprowadzenie na rynek europejski suplementów diety zawierających 1-MNA, rejestrację 1-MNA jako składnika nowej żywności (suplementy diety) na rynkach poza europejskich oraz rozwój nowych produktów opartych o 1-MNA"

czytamy dalej.

Zarząd w najbliższych dniach zamierza przedstawić radzie nadzorczej rekomendację dotyczącą przeniesienia akcji spółki na rynek regulowany oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze nowej emisji akcji serii E oraz zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w celu podjęcia stosownych uchwał.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

(ISBnews), #PHR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości