Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 lip 2018, 12:03

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł za jedną akcję, podała spółka.

"W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela [...] w liczbie nie większej niż 255 079, co stanowi nie więcej niż 1,94% kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 12,8 zł za jedną akcję. Spółka zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby akcji będącej przedmiotem oferty w trakcie jej trwania. Maksymalna wartość akcji objętych ofertą nie przekroczy 5 000 000 zł"

czytamy w komunikacie.

Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 17 lipca do 3 sierpnia 2018 r. Zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach oferty przewidywane jest na dzień 8 sierpnia 2018 r. W przypadku, gdy liczba akcji objętych prawidłowo złożonymi ofertami sprzedaży w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 255 079 akcji, wszystkie prawidłowo złożone oferty sprzedaży zostaną zredukowane proporcjonalnie, podano także.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews), #APN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości