Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii E1 na maks. 50 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lip 2018, 14:49

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii E1 na maks. 50 mln zł

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji do 50 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka.

"Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie zadłużenia" 

czytamy w komunikacie.

Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 430 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu obligacji nastąpi 25 lipca 2022 roku. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych, podano również.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews), #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości