Monnari złożyło ponowną ofertę zakupu 100% akcji Simple od Gino Rossi | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 lip 2018, 14:11

Monnari złożyło ponowną ofertę zakupu 100% akcji Simple od Gino Rossi

Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi, podała spółka. Proponowana cena 100% akcji Simple wynosi 12 mln zł.

"Najważniejsze warunki złożonej oferty obejmują:

  1. Cenę za nabycie 100% akcji Simple, która wynosi 12 mln zł;
  2. Zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń - jeżeli takie istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży;
  3. Uzyskanie przez sprzedającego wszystkich wymaganych zgód na sprzedaż akcji Simple, na rzecz Monnari;
  4. Podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP S.A. (kredytodawca Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple;
  5. Rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z grupą kapitałową Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży;
  6. Pozostanie obecnych członków zarządu Simple na swoich stanowiskach przez okres kolejnych 24-mcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży"
czytamy w komunikacie.

Proponowana cena nabycia akcji Simple została obniżona, w porównaniu do ceny akcji zawartej w pierwszej ofercie z 19 lutego 2018 roku (szacunkowo 46-50,5 mln zł), przede wszystkim z uwagi na znaczące pogorszenie wyników finansowych osiągniętych przez Simple od momentu złożenia pierwszej oferty. Wyżej wskazana cena nabycia została określona przy założeniu, że w dniu zamknięcia transakcji nie ulegną pogorszeniu przede wszystkim skorygowany dług netto oraz skorygowany kapitał obrotowy netto, podano także.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł w 2017 r. 

(ISBnews), #MON, #SME, #GRI

Ostatnie wiadomości