GetBack rozpoczyna przegląd opcji strategicznych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lip 2018, 09:15

GetBack rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

GetBack w restrukturyzacji podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, nakierowanych na poprawę funkcjonowania działalności spółki i grupy kapitałowej, podała spółka.

„Działanie to nakierowane jest na wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji najbardziej pilnego i ważnego aktualnie celu, którym jest uzdrowienie sytuacji emitenta, istotna jej poprawa, ochrona wierzycieli i interesariuszy emitenta i grupy kapitałowej emitenta"

czytamy w komunikacie.

Na obecnym etapie przeglądu opcji strategicznych emitent rozważa różnorakie opcje, w tym w szczególności opcję konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy, opcję podwyższenia kapitału zakładowego, opcję sprzedaży poszczególnych aktywów, opcje sprzedaży poszczególnych klas aktywów, pozyskanie znaczącego inwestora, podano także.

„Na chwilę obecną nie zostały podjęte przez zarząd emitenta jakiekolwiek decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Aktualnie nie ma też pewności odnośnie do tego, czy zarząd emitenta podejmie takie decyzje w przyszłości. Zarząd emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości wszelkie informacje o przebiegu procesu wyboru opcji strategicznej"

czytamy dalej.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstał w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości