GetBack przedstawił nowe propozycje układowe | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 lip 2018, 15:29

GetBack przedstawił nowe propozycje układowe

GetBack w restrukturyzacji - w ramach nowych propozycji układowych - zamierza spłacić wierzycielom Grupy 1 tj. obligatariuszom 27% należności głównej w 16 ratach i umorzyć odsetki. Spółka proponuje, by cena emisyjna akcji, które zostaną wyemitowane w ramach konwersji części wierzytelności wynosiła 0,05 zł, wynika z dokumentu.

Należność główną wobec wierzycieli z Grupy 1, która obejmuje posiadaczy niezabezpieczonych obligacji oraz wierzycieli, którzy udzielili spółce niezabezpieczonych kredytów na jej majątku spółka zamierza spłacić w 27%, należność wobec Grupy 2 spółka spłaci w 27%, należność wobec Grupy 3 i Grupy 4 - w 10%, należność wobec Grupy 5 - w 43%, należność wobec Grupy 6 - w 20%, należność wobec Grupy 7 - w 27%, zaś należność wobec Grupy 8- w 10%. Spłata rat układowych nastąpi dla każdej grupy w 16 ratach, należnych co 6 miesięcy. 

Wcześniej GetBack proponował m.in, że należności wobec Grupy 1 zostaną spłacone w 63,36%, w ratach rozłożonych do 2025 roku, zaś pozostała część zadłużenia zostanie skonwertowana na akcje nowej emisji. 

W zaktualizowanych propozycjach układowych, część należności zostanie skonwertowana na akcje nowej emisji. Konwersji na akcje nowej emisji będą podlegać wierzytelności z Grupy 1, Grupy 5 oraz Grupy 6. 

W wyniku konwersji wierzytelności na akcje, kapitał zakładowy spółki ma zostać podwyższony o kwotę min. 1,4 mld zł i nie wyższą niż 2 mld zł w drodze ustanowienia nie mniej niż 28 mld oraz nie więcej niż 40 mld nowych akcji na okaziciele serii F. 

GetBack proponuje, by cena emisyjna akcji nowej emisji wynosiła 0,05 zł. Wcześniejsze propozycja zakładała cenę emisyjną akcji wysokości 8,63 zł. 

"Łączna cena emisyjna wszystkich akcji wyniesie nie mniej niż 1.400.000.000,0 zł oraz nie więcej niż 2.000.000.000,0 zł"

 czytamy także. 

Spółka podała, że z uwagi na bardzo krótki, trzydniowy termin wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do przedłożenia zaktualizowanych propozycji układowych zastrzega to, że propozycje te nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli.

"W związku z tym, iż przedstawione propozycje układowe odzwierciedlają stan spółki na dzień ich złożenia, a zarząd dłużnika kontynuuje prace związane z restrukturyzacją funduszy oraz przeglądem opcji strategicznych, celem zarządu będzie maksymalne zwiększenie poziomu zaspokojenia wierzycieli Grupy 1,2 i 7 z 27% proponowanych obecnie"

czytamy w piśmie spółki, skierowanym do sądu. 

Przy założeniu uzgodnienia ze wszystkimi kluczowymi wierzycielami pozaukładowymi dłużnika oraz ze wszystkimi kluczowymi wierzycielami osobistymi i rzeczowymi funduszy stopnia zaspokojenia w wysokości nie wyższej niż 43%, zarząd dłużnika szacuje, iż możliwy będzie wzrost stopnia zaspokojenia wierzycieli układowych grupy 1,2 i 7 także do 43%, podano także. 

GetBack 2 maja br. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r.

GetBack ma zobowiązania na łączną kwotę 3 322 mln zł, według aktualizacji spisu wierzytelności z dnia 21 czerwca, wobec kwoty 2 815,6 mln zł wykazanej w treści wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z 2 maja.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości