Bank Millennium miał 192,67 mln zł zysku netto, 72,67 mld zł aktywów w II kw. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lip 2018, 08:57

Bank Millennium miał 192,67 mln zł zysku netto, 72,67 mld zł aktywów w II kw.

Bank Millennium odnotował 192,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 173,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 440,54 mln zł wobec 420,77 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 164,08 mln zł wobec 162,52 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 72,67 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 69,49 mld na koniec II kw. 2017 r.

W I poł. 2018 r. bank miał 347,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 314,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek netto (pro-forma) w I poł. 2018 r. wyniósł 892,9 mln zł, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia wolumenów biznesowych i poprawy  marży odsetkowej netto. Kredyty klientów ogółem wzrosły o 6,2% rocznie pomimo 10% spadku kredytów hipotecznych w walutach obcych. Depozyty ogółem wzrosły o 5% w ciągu roku, przy ciągłej zmianie struktury w kierunku rachunków bieżących i oszczędnościowych. Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów odsetkowych) osiągnęła w 1 poł. 2018 r. poziom 2,54% - nieco lepiej niż 2,51% w I poł. 2017"

czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji w I poł. 2018 r. wyniósł 336,6 mln zł, co oznacza wzrost o 2,4% rok do roku. Zwiększenie płatności, transakcji gotówkowych i pozostałych transakcji na rachunkach bieżących, jak również sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, były głównymi czynnikami wzrostu, a z drugiej strony opłaty ze sprzedaży produktów inwestycyjnych związanych z rynkami kapitałowymi zmniejszyły się w stosunku do I poł. 2017 r., wskazano także.

Wynik z działalności podstawowej, określony jako połączenie wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął w 1 poł. 2018 r. r. poziom 1 229,5 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1% rocznie.

Koszty ogółem w 1 poł. 2018 r. wyniosły 632,2 mln zł, co oznacza wzrost o 4,0% w stosunku do 1 poł. 2017 r. Bank podał, że w obu okresach obserwowano ujemny wpływ rozpoznania całej rocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG.

Raportowany wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 47,7% na koniec czerwca br. wobec 48,3% rok wcześniej. 

"Wskaźnik koszty/dochody, obliczony tylko z uwzględnieniem 1/2 opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG uiszczonej w pełni w pierwszej połowie roku, osiągnął w 1 poł. 2018 r. poziom podobny jak rok temu: 46,4%"

 czytamy także. 

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka wyniosły 113,4 mln zł w I poł. br. wobec 122,7 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu względnym, koszt ryzyka (tj. opłaty netto do średniej wartości kredytów netto) w 1 poł. 2018 r. osiągnął poziom 47 p.b. (tj. o 5 p.b. mniej niż w 1 poł. 2017 r.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 353,77 mln zł wobec 335,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec I półrocza 2018 roku, adekwatność kapitałowa mierzona wskaźnikiem kapitału podstawowego Tier 1 i łącznym wskaźnikiem kapitałowym, poprawiła się w perspektywie rocznej zarówno dla Banku jak i Grupy. Wskaźnik TCR wzrósł o 5,32 p.p. do 23,37% (Grupa) i do 23,14% (Bank), natomiast wskaźnik kapitału podstawowego CET1 zwiększył się do 21,33% (Grupa) i 21,06% (Bank).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews), #MIL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości