Scope Fluidics złożył wniosek patentowy na technologię zastosowaną w projekcie BacterOMIC | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 sie 2018, 12:50

Scope Fluidics złożył wniosek patentowy na technologię zastosowaną w projekcie BacterOMIC

Scope Fluidics S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – złożyła wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) o ochronę technologii wykorzystanej w systemie BACTEROMIC, służącej do szybkiego badania lekowrażliwości mikroorganizmów. Uzyskanie europejskiego patentu na wynalazek spółki będzie chronić system Bacteromic oferujący nie tylko zdecydowanie bardziej kompleksową, ale potencjalnie również szybszą analizę antybiotykowrażliwości, niż produkty konkurencyjne.

Rozwiązania, o których opatentowanie ubiega się spółka, wspierają badanie metodą fenotypową – stanowiącą złoty standard wiarygodności w diagnostyce medycznej, przy tym znacząco skracając czas hodowli bakterii potrzebny do wykrycia ich wzrostu i oznaczenia poziomu oporności na dany antybiotyk. Technologia zastosowana w systemie BacterOMIC umożliwia wyjątkowo kompleksową analizę próbki – uzyskanie z jednego testu ilościowego antybiogramu, dla wszystkich klinicznie stosowanych antybiotyków. Ponadto użyte rozwiązania są kompatybilne z ekonomicznymi metodami w konstrukcji analizatorów diagnostycznych.

„Złożenie patentów na nowatorską technologię zastosowaną w systemie BacterOMIC to istotny element w rozwoju projektu. Uzyskanie ochrony na wynalazek zabezpieczy nas w przypadku przyszłej komercjalizacji systemu. To ważne, bo skracanie czasu oznaczania antybiotykoodporności jest obecnie jednym z najważniejszych oczekiwań względem dostawców rozwiązań diagnostycznych"

komentuje Piotr Garstecki, współzałożyciel i prezes zarządu Scope Fluidics S.A.

Wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego o zastrzeżenie technologii wykorzystywanej w systemie BacterOMIC został złożony w połowie lipca by chronić metodę zbierania i analizy danych, umożliwiającą bardzo szybkie oznaczanie poziomu stężenia antybiotyku, które hamuje wzrost bakterii. Wraz z dwoma poprzednimi zgłoszeniami patentowymi, złożonymi w marcu tego roku, tworzy ono pakiet pokrywający kluczowe technologie, stanowiące o przewadze analizatora BacterOMIC nad konkurencyjnymi systemami diagnostycznymi.

System BacterOMIC to drugi projekt po PCR|ONE opracowywany przez firmę Scope Fluidics. Produkt, jako nowoczesna platforma, będzie umożliwiał w pełni automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) na wszystkie antybiotyki zalecane w rekomendacjach CLSI i EUCAST. System będzie pozwalał na oznaczenie prawdziwego poziomu MIC dla pełnej gamy istotnych klinicznie antybiotyków jednocześnie.

W kwietniu br. spółka zakończyła kolejny krok milowy w projekcie: stworzyła prototyp analizatora i paneli testowych systemu przeprowadzając jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości. Obecnie firma przygotowuje się do prewalidacji systemu na szczepach klinicznych. Kolejnym etapem będzie przygotowanie do produkcji. Zakończenie projektu
i dopuszczenie do obrotu zaplanowane jest na 2022 rok.

Rozprzestrzenianie się oporności na antybiotyki staje się jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w przypadku zaniechania działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się lekooporności, przewidywane koszty utraty globalnej produkcji związane z rozpowszechnianiem się lekooporności, mogą wynieść do 2050 r. nawet 100 bilionów USD. Szacuje się, że w samej Unii Europejskiej lekooporne patogeny są przyczyną ok. 25 000 zgonów rocznie, a obciążenia związane z kosztami opieki zdrowotnej i spadkiem wydajności wynoszą 1,5 miliarda euro rocznie.

W obliczu opisanego zagrożenia, kluczowe staje się opracowanie sposobów zapewniających prawidłowe leczenie i spowolnienie rozwoju lekooporności. Jednym z takich sposobów jest określenie profilu podatności mikroorganizmów (AST) przed rozpoczęciem leczenia, pozwalające na dobór skutecznej dawki odpowiedniego antybiotyku. Oprócz kompleksowego oznaczania lekooporności mikroorganizmów, w niektórych zastosowaniach, na przykład w przypadku infekcji zagrażających życiu, konieczne jest możliwie najszybsze uzyskanie profilu podatności na antybiotyki. Opracowana przez Scope Fluidics metoda ma potencjał, by znacząco skrócić czas oznaczenia, dzięki wczesnemu wykryciu wzrostu mikroorganizmów.

O Scope Fluidics

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach grupy kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

W skład grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: spółka, #SCP

Ostatnie wiadomości