Tauron miał szacunkowo 74 mln zł straty netto, 895 mln zł EBITDA w II kw. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 sie 2018, 16:25

Tauron miał szacunkowo 74 mln zł straty netto, 895 mln zł EBITDA w II kw.

Tauron Polska Energia szacuje, że odnotował 74 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r., podała spółka.

Szacunkowa EBITDA wyniosła 895 mln zł, w tym:

  • EBITDA segmentu Wydobycie: -76 mln zł
  • EBITDA segmentu Wytwarzanie: 126 mln zł
  • EBITDA segmentu Dystrybucja: 691 mln zł
  • EBITDA segmentu Sprzedaż: 149 mln zł, podano w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 73 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w II kw. szacowane są na 4 377 mln zł

W całym I półroczu skonsolidowany zysk netto szacowany jest na 563 mln zł, a zysk operacyjny na 948 mln zł.

Szacunkowa EBITDA za I półrocze to 2 187 mln zł, w tym:

  • EBITDA segmentu Wydobycie: -66 mln zł
  • EBITDA segmentu Wytwarzanie: 592 mln zł
  • EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 329 mln zł
  • EBITDA segmentu Sprzedaż: 326 mln zł

Przychody ze sprzedaży w I półroczu to wstępnie 9 202 mln zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 912 mln zł w II kw. i 1 480 mln zł w całym I półroczu.

Dług netto na 30 czerwca 2018 r. to 8 419 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2018 r. to 2,3x.

Tauron podał też, że produkcja węgla handlowego wyniosła 1,1 mln ton w II kw. i 2,53 mln ton w I półroczu. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 1,07 mln ton w II kw. i 2,5 mln ton w I półroczu. Produkcja energii elektrycznej brutto w II kw. to 3,62 TWh, a w I półroczu 7,55 TWh. Produkcja ciepła wyniosła w tych okresach odpowiednio: 1,05 PJ i 6,73 PJ. Dystrybucja energii elektrycznej to z kolei 12,59 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,09 TWh) w II kw. i 26,01 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 25,00 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej odpowiednio 7,93 TWh i 17,2 TWh.

"Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2018 r. (w porównaniu z II kwartałem 2017 r.):

  • utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wyniesie 388 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. [...]
  • koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w II kwartale 2018 r. o 126 mln zł. W II kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron o 3 mln zł (brak wpływu na EBITDA)"
 czytamy także w komunikacie.

Tauron opublikuje skonsolidowany raport za II kwartał 22 sierpnia 2018 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews), #TPE

Ostatnie wiadomości