Kino Polska miało wstępnie 36,06 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 sie 2018, 15:03

Kino Polska miało wstępnie 36,06 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

Kino Polska odnotowało 36,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 38,47 mln zł wobec 8,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,31 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 59,03 mln zł rok wcześniej.

"Na skonsolidowane wyniki grupy Kino Polska TV za I półrocze 2018 r. miała wpływ przede wszystkim aktualizacja wyceny posiadanego dotychczas udziału w jednostce zależnej na dzień bilansowy. Zarząd emitenta zwraca uwagę, iż ww. aktualizacja wyceny jest wyceną tymczasową i może ulec zmianie po zakończeniu procesu alokacji ceny nabycia. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na raportowane wyniki był wzrost wyniku operacyjnego Zoom TV oraz pozytywny wpływ różnic kursowych"

czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,1 mln zł wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskazane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zastrzeżono także.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r. 

(ISBnews), #KPL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości