Stalexport Autostrady miał 91,3 mln zł zysku netto, 123,9 mln zł EBIT w I półr. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 sie 2018, 08:35

Stalexport Autostrady miał 91,3 mln zł zysku netto, 123,9 mln zł EBIT w I półr.

Stalexport Autostrady odnotował 91,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 74,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 123,85 mln zł wobec 105,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,24 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 150,47 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszą połowę 2018 roku zakończyliśmy dobrymi wynikami grupy kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Przychody grupy wyniosły 160,2 mln zł i były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o ok. 6,5%, natomiast zysk netto wyniósł 94 mln zł i był wyższy o ok. 22,4%"

 napisał prezes Emil Wąsacz w liście załączonym do raportu.

Z uwagi na podstawowy przedmiot działalności grupy, a więc zarządzanie i eksploatację autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków, na ww. wynik finansowy wpływ miały przede wszystkim przychody z tytułu poboru opłat, które wzrosły o 6,6% w porównaniu z I półroczem roku 2017 i wyniosły 158,1 mln zł zł. Główny wpływ na wysokość przychodów z tytułu poboru opłat ma natężenie ruchu. W pierwszym półroczu 2018 roku wyniosło ono średnio ok. 43,1 tys. pojazdów na dobę i wzrosło o ok. 5,2% w stosunku do pierwszej połowy roku 2017, wyjaśnił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2018 r. wyniósł 0,49 mln zł wobec 67,95 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynika on [ spadek zysku - przyp. ISBnews ] z mniejszych przychodów finansowych spółki, które w latach 2016 i 2017 wygenerowane zostały przez wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (w roku 2016) oraz dywidendy (w roku 2017) przez jej spółkę zależną Stalexport Autoroute S.à r.l, która z kolei otrzymała dywidendę ze spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. – koncesjonariusza autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków, w wyniku podziału jej zysku za rok 2016, oraz wypłaty środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, jak również wypłatę dywidendy przez spółkę VIA4 S.A. operatora ww. odcinka autostrady A4"

napisał także Wąsacz.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews), #STX

Ostatnie wiadomości