Trigon TFI złożyło przeciwko GetBack pozew dot. rozwiązania umowy ramowej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 sie 2018, 09:58

Trigon TFI złożyło przeciwko GetBack pozew dot. rozwiązania umowy ramowej

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie m.in, że umowa ramowa na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r. została ważnie zawarta i obowiązywała w okresie od 9 sierpnia 2017 r. do 19 lipca 2018 r. oraz że do skutecznego rozwiązania umowy ramowej doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack, podał Trigon.

W pozwie Trigon wnioskuje także o ustalenie, że "wzajemne świadczenia stron zostały w umowie określone zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń, a wartość świadczenia GetBack na rzecz Trigon TFI odpowiadała wartości świadczenia Trigon TFI na rzecz GetBack", podano w komunikacie.

"Trigon TFI chcąc zapobiec bezpodstawnym insynuacjom nowego zarządu GetBack dotyczących umowy ramowej oraz prób zastraszania przez nowy zarząd GetBack, jest zmuszone wystąpić o ochronę do sądu. W ramach postępowania sądowego GetBack będzie miał możliwość przedstawienia pod ocenę niezawisłego sądu dowodów i podstawy prawnej rzekomej nieważności umowy"

czytamy w komunikacie.

W połowie lipca br. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozwiązał - ze skutkiem natychmiastowym - umowę ramową z GetBack na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych.

Wcześniej Trigon TFI podał, że rozwiązał umowę z GetBack w restrukturyzacji o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit. W odpowiedzi GetBack stwierdził, że rozwiązanie umów na zarządzanie portfelami wierzytelności przez Trigon TFI nie jest możliwe do chwili, w której zakończony zostanie niezależny przegląd transakcji sprzedaży/nabycia na rynku wtórnym portfeli wierzytelności. Następnie Trigon podał, że rozwiązanie umów o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit ze spółką GetBack w restrukturyzacji jest skuteczne.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości