LUG S.A. publikuje szacunkowe wyniki za II kw. i I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 sie 2018, 08:50

LUG S.A. publikuje szacunkowe wyniki za II kw. i I pół. 2018 r.

LUG S.A. - rekordowe wyniki finansowe drugiego kwartału potwierdzają stabilną pozycję Grupy oraz dobrą koniunkturę branży oświetleniowej.

  • 41,65 mln zł (+ 25% r/r) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2018 roku oraz 76,65 mln zł (+20,2% r/r) w I pół. 2018 r.;
  • 5,80 mln zł wyniku EBITDA (wzrost o 35,6% r/r) oraz 2,63 mln zł zysku netto (wzrost o 23% r/r) w I półroczu 2018 r.;
  • 3,49 mln zł (+49% r/r) wyniku EBITDA oraz 1,49 mln zł (+15% r/r) zysku netto w II kwartale 2018 r.

LUG S.A., jeden z czołowych europejskich producentów systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za II kwartał i I półrocze 2018 roku. W pierwszej połowie 2018 r. skonsolidowany EBITDA wyniósł rekordową kwotę 5,80 mln zł, wzrastając o 35,6 proc. w stosunku do wyników I półrocza roku 2017. W II kwartale 2018 r., przychody wzrosły o 25 proc. do najwyższego w historii Grupy poziomu 41,65 mln złotych. Zysk netto osiągnął w II kwartale roku poziom 1,49 mln złotych.

Pierwsze półrocze br. potwierdza silną pozycję spółki na rynku produktów i usług oświetleniowych. Po sukcesach ubiegłego roku, również w I i II kw. 2018 LUG znacząco poprawia wyniki finansowe osiągając kolejne wzrosty sprzedaży i zysku netto.

W II kwartale 2018 roku przychody osiągnęły rekordowy poziom ponad 41 mln zł. Również na poziomie zysku brutto na sprzedaży Grupa Kapitałowa LUG S.A. osiągnęła satysfakcjonującą wartość blisko 18 mln zł, co w zestawieniu z wynikiem ponad 12 mln zł z II kwartału 2017 r. zaowocowało wzrostem na poziomie 39,4 proc. Marża brutto na sprzedaży sięgnęła poziomu 43 proc. (o 4,4pp wyżej niż przed rokiem). Wynik EBITDA wzrósł o 49 proc. do poziomu niespełna 3,5 mln zł. W II kwartale 2018 roku zysk netto wzrósł o 15 proc. r/r w stosunku do II kwartału 2017 roku, osiągając tym samym poziom blisko 1,5 mln zł.

„Cieszy mnie dynamika wzrostu przychodów, zysku netto i poprawa rentowności. Czynniki, które wskazują na umacniającą się pozycję firmy na rynku. - komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A. - Wzorem poprzednich miesięcy, także w tym roku skoncentrowaliśmy naszą uwagę na skutecznej realizację strategii. Jej konsekwentne wdrażanie przynosi efekty w postaci bardzo dobrych wyników operacyjnych, wzrostu przychodów i EBITDA Grupy. Warto podkreślić, że wypracowane przez Grupę wyniki finansowe nie są dziełem zdarzeń jednorazowych, ale skutkiem prowadzonych projektów oraz kontraktów długoterminowych"

podkreśla Ryszard Wtorkowski.

W ujęciu narastającym w I półroczu 2018 roku również odnotowano pozytywną dynamikę w każdym z przedstawionych obszarów, w odniesieniu do analogicznego okresu lat ubiegłych. Narastające przychody ze sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach roku wykazały wzrost o 20,2 proc., z kolei zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 29,7 proc. Narastający wynik zysku netto wykazał wzrost o 23 proc.

Dynamiczny wzrost przychodów, zysku netto i poprawa rentowności potwierdzają stabilny rozwój spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz skuteczność przyjętych w czerwcu ub. r. strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017-2021.

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 16 sierpnia 2018 r.

O spółce

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 26 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina SA oraz LUG Turkey. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW. W połowie 2017 r. spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW. Więcej informacji: www.lug.com.pl.

Źródło: spółka, #LUG

Ostatnie wiadomości