PGE miała 346 mln zł zysku netto, 1 461 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sie 2018, 09:12

PGE miała 346 mln zł zysku netto, 1 461 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 346 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 533 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 516 mln zł wobec 731 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 461 mln zł wobec 1 497 mln zł rok wcześniej.
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 734 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 4 879 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 1 281 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 497 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 871 mln zł w porównaniu z 10 620 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I półrocze 2018 r. wyniósł 3,7 mld zł i był o 7% wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 3,8 mld zł, czyli o 12% więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+5,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+18,8 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 579 mln zł na poziomie powtarzalnej EBITDA"

czytamy w komunikacie.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wypracował blisko 1,8 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 302 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 222 mln zł.

Wynik raportowanej EBITDA został osłabiony przez zdarzenia jednorazowe, w szczególności przez korektę rekompensat za rozwiązane kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii w Elektrociepłowni Zielona Góra, natomiast na wynik netto wpłynęły korekty aktualizujące wartość księgową aktywów trwałych, podano także.

"To kolejny okres raportowania po włączeniu do Grupy PGE nowych aktywów. Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję lidera na rynku wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu jesteśmy filarem krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Mimo wymagającego i pełnego wyzwań otoczenia jako grupa zachowujemy stabilny wzrost kluczowych wskaźników finansowych, czego przykładem  jest rosnąca o 7% EBITDA. Rok 2018 to dla PGE czas dalszego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej"

skomentował prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Nakłady na inwestycje w I półroczu 2018 r. wyniosły 2,2 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęła 92%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 256 mln zł wobec 4 452 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #PGE

Ostatnie wiadomości