Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 400 tys. akcji bez prawa poboru | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 sie 2018, 09:15

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 400 tys. akcji bez prawa poboru

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 400 tys. akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. 

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 9 168 574 akcji. 

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 40 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 400 000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda"

 czytamy w uchwale.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F emitowanych na podstawie uchwały nr 28 zwyczajnego walnego zgromadzenia z 15 czerwca 2018 r.

"Emisja warrantów subskrypcyjnych i akcji serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ma na celu przyjęcie i zrealizowanie programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników spółki. Celem realizacji programu motywacyjnego jest stworzenie w spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości spółki oraz wzrost jej wartości rynkowej, a także stworzenie nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy"

czytamy w opinii zarządu do uchwały.

Zarząd zaproponował też, by cena emisyjna akcji serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowiła średnią arytmetyczną kursów akcji spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018, tj. po cenie 7,62 zł za jedną akcję.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews), #BRA

Ostatnie wiadomości