Infoscan ma listy intencyjne z inwestorami ws. finansowania w Azji i Polsce | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 sie 2018, 15:48

Infoscan ma listy intencyjne z inwestorami ws. finansowania w Azji i Polsce

Infoscan podpisał listy intencyjne z inwestorami spółki, w tym osobami pełniącymi funkcje zarządcze i nadzorcze, którzy zadeklarowali zainteresowanie inwestycją polegającą na obejmowaniu akcji nowej emisji, podała spółka. Środki z emisji byłyby przeznaczone głównie na finansowanie umowy dystrybucyjnej dotyczącej sprzedaży badań w krajach Azji Południowo-Wschodniej i rozwój projektów w Polsce. 

"Łącznie Inwestorzy wyrazili chęć objęcia co najmniej 120 tys. akcji spółki po cenie nie odbiegającej istotnie od ceny rynkowej. Środki uzyskane w ten sposób posłużyłyby przede wszystkim na finansowanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży badań w krajach Azji Południowo-Wschodniej, [...] a także na rozwój kolejnych projektów na rynku polskim"

czytamy w komunikacie. 

W związku z zawarciem ww. listów intencyjnych, zarząd spółki podejmie stosowne kroki celem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, którego proponowany porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, podano także. 

Infoscan poinformował jednocześnie, że struktura finansowania ekspansji na rynku amerykańskim przedstawiana wcześniej pozostaje niezmieniona i będzie opierała się na instrumentach dłużnych. 

"Zarząd emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla komercjalizacji urządzenia MED Recorder na terenie Azji oraz Polski i potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

podsumowano. 

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews), #IST

Ostatnie wiadomości