Grupa Recykl publikuje wyniki za I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sie 2018, 10:22

Grupa Recykl publikuje wyniki za I pół. 2018 r.

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, zakończył I półrocze 2018 r. z 24 mln zł przychodów, 5,7 mln zł EBITDA i 2,1 mln zł zysku netto. Spółka w tym okresie osiągnęła istotne przepływy operacyjne w wys. 4,2 mln zł, w pełni pokrywające wydatki inwestycyjne dedykowane m.in. nowej linii technologicznej w Śremie i przygotowaniom do budowy nowego zakładu w Chełmie. Firma odnotowuje pierwsze efekty prac badawczo-rozwojowych i planuje nowe przedsięwzięcie w zakresie produkcji wyrobów gotowych.

Spółka systematycznie poprawia swoją sytuację gotówkowo-płynnościową, co ułatwia realizację kolejnych inwestycji rozwojowych. W I półroczu przepływy z działalności operacyjnej wyniosły blisko 4,2 mln zł (wobec 255 tys. rok temu) i pozwoliły w pełni pokryć nakłady inwestycyjne (2,7 mln zł). Bilansowo dług odsetkowy pozostaje od kilku kwartałów na niezmienionym poziomie ok. 20 mln zł. Z kolei kapitał własny po raz pierwszy przekroczył 20 mln zł.

„Start pracy nowej linii technologicznej w Śremie, postępy w projekcie budowy zakładu w Chełmie, pierwsze efekty prac badawczych nad nowymi produktami, czy zakończone sukcesem rozmowy w zakresie nowego biznesu - produkcji gotowych wyrobów gumowych to najważniejsze wydarzenia I połowy 2018 roku. Pamiętajmy, że wpływ na wyniki ma tylko pierwsza inicjatywa w zakresie linii produkującej granulaty SBR w Śremie. Mix w postaci nowych rozwiązań, takich jak technologia dewulkanizacji, czy dodatki gumowe do mieszanek mineralno-asfaltowych, połączone z oddaniem w II połowie 2019 roku nowego zakładu w Chełmie istotnie zmienią obraz Grupy. Na to wpłynie też działalność nowej spółki prowadzonej z naszym kontrahentem, zajmującej się produkcją wyrobów gotowych"

mówi Maciej Jasiewicz, wiceprezes Grupy Recykl S.A.

W II kwartale, jak i I połowie 2018 r. Grupa Recykl osiągnęła wzrost przychodów wynikający z wyższej sprzedaży czystych granulatów SBR (o najwyższych cenach i marżach). Jednocześnie zmianie ulega miks produktowy – sprzedaż produktów z przerobu opon rośnie na rzecz usług (odzysku, recyklingu, zbiórki, transportowych itd.). Niższe marże wynikowe to skutek wyższej amortyzacji (nabyte aktywa), płatności w postaci wkładu własnego do badań rozwojowych z NCBiR oraz wzrostu kosztów operacyjnych, tj. pracowniczych, energii elektrycznej, paliw płynnych, co wynika ze wzrostu skali działalności (wyższe zatrudnienie, nowa linia w Śremie rodząca zapotrzebowanie na energię, większa liczba pojazdów transportowych), jak i ogólnej sytuacji rynkowej w gospodarce.

„W ostatnich miesiącach realizujemy zgodnie z planem szereg wstępnych prac w projekcie budowy nowego zakładu w Chełmie. Obejmują one przygotowanie materiałów przetargowych w zakresie wyboru wykonawców, wybór inwestora zastępczego, prace projektowe, przygotowania do wnioskowania o finansowanie i uzyskiwanie zgód formalno-prawnych. W działalności B+R Grupa Recykl dotychczas opracowała kilkaset receptur dla mieszanek gumowych o różnym przeznaczeniu. Mieszanki zawierają różne proporcje dewulkanizatu, granulatów gumowych i gumy świeżej. W ramach pozostałych projektów spółka rozwija metody wytwarzania kompozytów polimerowo-gumowych pozwalających na produkcję wyrobów wytryskiwanych i rozdmuchiwanych (np. kanistry, pojemniki) z matrycą polimerową HDPE (polietylen dużej gęstości). Ponadto trwają prace nad rozwojem metod wytwarzania dodatków do produkcji pap i asfaltów modyfikowanych"

dodaje Maciej Jasiewicz.

24 lipca spółka poinformowała o podjęciu decyzji o współpracy z dotychczasowym kontrahentem: Pro Plast EPP Sp. z o.o. w zakresie wspólnego przedsięwzięcia. Dotyczy ono realizacji inwestycji w nabycie i uruchomienie linii produkcyjnej oraz rozpoczęcie produkcji wyrobów gotowych w oparciu o granulat gumowy uzyskiwany przez spółki zależne Grupy Recykl w wyniku procesu recyklingu. Zgodnie z założeniami spółka celowa (w której Grupa Recykl obejmie 50 proc. udziałów) może uzyskać pełną zdolność produkcyjną do końca I kwartału 2019 r., a próg rentowności przekroczy do końca II kwartału 2019 r. W pełnym roku obrotowym (tj. 2020) projekt szacunkowo powiększy EBITDA Grupy o ok. 1 mln zł, a zysk netto – o 0,5 mln zł.

O Grupie Recykl

Grupa Recykl poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

Źródło: spółka, #GRC

Ostatnie wiadomości