Pharmena podsumowuje wyniki za I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sie 2018, 10:06

Pharmena podsumowuje wyniki za I pół. 2018 r.

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w I półroczu 2018 r. ponad 7,1 mln zł przychodów ze sprzedaży z podstawowej działalności firmy. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,5 mln zł i był ponad czterokrotnie wyższy wobec zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka co roku rozwija portfolio produktów dermokosmetycznych, dostosowując ofertę do oczekiwań odbiorców. Dzięki temu udział eksportu w przychodach spółki systematycznie rośnie. Pod koniec roku Pharmena chce przenieść notowania na rynek główny GPW.

Przychody z podstawowej działalności spółki w I półroczu 2018 r. wyniosły 7,1 mln zł w porównaniu do 6,7 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc. r/r. Wynik operacyjny wyniósł 1,5 mln zł wobec 0,3 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ukształtował się na poziomie 1,2 mln zł. W samym II kwartale spółka osiągnęła 3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 3,7 mln zł w roku ubiegłym. Zysk EBIT i zysk netto wyniosły odpowiednio 0,3 mln zł i 0,2 mln zł.

„Pierwsze półrocze pod względem osiągniętych wyników było dla nas bardzo udane. W II kwartale osiągnęliśmy nieco niższą sprzedaż na rynku krajowym, zaś wpływy z eksportu były na zakładanym poziomie. Rozwój działalności i poszerzanie portfolia produktowego pozwala nam dywersyfikować strumienie przychodów firmy, co w średnioterminowym okresie powinno pozytywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe"

mówi Konrad Palka, prezes zarządu Pharmena S.A.

Skonsolidowane przychody spółki w I półroczu 2018 r. wyniosły 6,6 mln zł i były wyższe o 7,3 proc. od przychodów osiągniętych w I półroczu 2017 r. Zysk na poziomie EBIT wyniósł 0,8 mln zł wobec straty 1,3 mln zł rok wcześniej. Na poziomie netto spółka osiągnęła zysk w wysokości 0,5 mln zł wobec 1,5 mln zł straty w roku ubiegłym. W samym II kwartale tego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 3,0 mln zł (vs. 3,5 mln zł w analogicznym okresie). Strata z działalności operacyjnej i netto zmniejszyły się do 0,1 mln zł.

Pharmena, w drugim kwartale tego roku, otrzymała od Komisji Europejskiej zgodę na wprowadzenie na rynek cząsteczki 1-MNA jako składnika nowej żywności. Otrzymanie pozwolenia na sprzedaż składnika nowej żywności to przełomowy moment w rozwoju działalności firmy. Otwiera to spółce drogę do wdrożenia innowacyjnego suplementu diety stosowanego w profilaktyce miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych na rynki wszystkich krajów UE. Pierwsze suplementy Pharmeny na polskim rynku mają się pojawić w czwartym kwartale tego roku. W kolejnym roku spółka chce wejść ze sprzedażą suplementów na dwa wybrane rynki zagraniczne. W tym celu Pharmena założyła spółkę celową w Niemczech o nazwie Menavitin. Firma ta ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Spółka przygotowuje obecnie strategię sprzedaży, którą zamierza opublikować na początku czwartego kwartału br.

Pharmena będzie jedynym na świecie producentem produktów mających w składzie 1-MNA. Suplement OTC zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej (naturalnej) prostacykliny.

Pod koniec roku spółka chce przenieść notowania na rynek główny GPW.

Kluczowe pojęcia

1-MNA – naturalna cząsteczka 1-MNA (1-metylonikotynamid) jest niebadanym wcześniej endogennym metabolitem nikotynamidu , która wykazuje szerokie działanie przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe oraz posiada zdolności do stymulowania endogennej prostacykliny (PGI2).

Miażdżyca (łac. atherosclerosis) – przewlekła choroba doprowadzająca do długotrwałego, lub ostrego niedokrwienia wielu narządów. Miażdżyca może się pojawić u części ludzi już w dzieciństwie, a z czasem stopniowo narasta. Polega ona na urażeniu ściany tętnic, powodując ich stwardnienie i stopniowe zwężanie się. Nierzadko bywa określana mianem "korozji tętnic".

O spółce

Publiczna spółka biotechnologiczna, głównym obszarem działalności której jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Realizuje projekty w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.

Spółka od 2008 r. notowana jest na rynku NewConnect.

Źródło: spółka, #PHR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości