LUG miało 1,43 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sie 2018, 11:29

LUG miało 1,43 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

LUG odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,89 mln zł wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w II kw. 2018 r. 3,49 mln zł, tk. o 49,1% więcej niż przed rokiem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,66 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 33,32 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 2,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,66 mln zł w porównaniu z 63,79 mln zł rok wcześniej. W I połowie 2018 r. skonsolidowany EBITDA osiągnął najwyższy w historii spółki poziom 5,81 mln zł, wzrastając o 35,7% w stosunku do wyników I półrocza roku 2017.

"Wzorem miesięcy poprzednich, skoncentrowaliśmy uwagę na skutecznej realizacji założeń strategicznych kierunków rozwoju LUG, czego efekty obserwujemy w postaci rekordowych wyników operacyjnych oraz wzrostu przychodów i EBITDA Grupy. Szczególnie cieszy mnie dynamika wzrostu zysku netto i poprawa rentowności. Pragnę podkreślić, że to pierwszy w historii grupy kwartał, gdy skonsolidowane przychody przekroczyły barierę 40 mln zł i osiągnęły poziom ponad 41 mln zł. Również na poziomie zysku brutto na sprzedaży Grupa Kapitałowa LUG osiągnęła satysfakcjonującą wartość blisko 18 mln zł, co w zestawieniu z wynikiem ponad 12 mln zł z II kwartału 2017 r. zaowocowało wzrostem na poziomie 35,9 %" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Ryszard Wtorkowski.

"Marża brutto na sprzedaży sięgnęła poziomu 42%. Tym samym II kwartał 2018 roku potwierdza sens inwestycji, które realizowaliśmy w ubiegłym roku, a które pozwalają nam osiągać stałą marżę brutto na sprzedaży przekraczającą próg 40%. Efekty przyniosła też koncentracja na realizacji strategicznych kierunków rozwoju, a projekty z zakresu naszych wiodących segmentów pozytywnie wpłynęły na wyniki. Chciałbym też zaznaczyć, że po raz pierwszy w dotychczasowej działalności grupy marża brutto na sprzedaży utrzymywała się na tak wysokim poziomie w kolejnych czterech następujących po sobie kwartałach" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 3,85 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej.

LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: (ISBnews) #LUG

Ostatnie wiadomości