NanoGroup zamierza wprowadzić projekt Polepi do fazy badań przedklinicznych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sie 2018, 15:11

NanoGroup zamierza wprowadzić projekt Polepi do fazy badań przedklinicznych

NanoGroup rozpoczyna przygotowania projektu Polepi do wprowadzenia do fazy badań przedklinicznych w standardzie GLP, podała spółka.

"NanoVelos, spółka zależna NanoGroup – notowanej na głównym rynku GPW grupy spółek biotechnologicznych – poinformowała o otrzymaniu raportu z badań in vivo nad Polepi, który jest pierwszym kandydatem na nowy lek stworzonym w ramach platformy Drug Delivery. Zespół wytypował formulację nanocząstek z epirubicyną jako kandydata do produkcji w standardzie GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych) i badań przedklinicznych w standardzie GLP (Dobrych Praktyk Laboratoryjnych)" - czytamy w komunikacie.

Polepi to najbardziej zaawansowany projekt spółki NanoVelos. To innowacyjne rozwiązanie polega na umieszczaniu w nanocząstkach polisacharydowych epirubicyny, która jest powszechnie stosowanym cytostatykiem, znajdującym swoje zastosowanie w leczeniu m.in. nowotworów piersi, jajnika czy jelita grubego, podano.

W ramach prac laboratoryjnych opracowano strukturę nanocząstki charakteryzującą się wysoką wydajnością wiązania leku oraz powtarzalnością procesu. Główne założenia projektu, tj. stopniowe uwalnianie leku prowadzące do zmniejszonej przeżywalności komórek nowotworowych, zostały potwierdzone w badaniach in vitro, na modelowej linii komórek nowotworu jajnika.

"Otrzymana przez nasz zespół innowacyjna struktura nanocząstek wpisuje się w aktualne kierunki rozwoju medycyny, szczególnie z obszaru onkologii. Struktura nanocząstki została tak zaprojektowana, aby umożliwić ograniczenie efektów ubocznych terapii. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest prostota procesu technologicznego opartego o zjawisko samoorganizacji materii, a przez to niższa cena w porównaniu do innych nanoformulacji cytostatyków" - powiedział założyciel NanoVelos oraz członek zarządu NanoGroup Tomasz Ciach, cytowany w komunikacie.

"Aktualnie obserwowane trendy w leczeniu chorób nowotworowych wskazują na powrót stosowania klasycznych leków cytostatycznych w nowej, ulepszonej formie. Z tego powodu proponowany przez spółkę sposób rozwoju nowych postaci leków generycznych idealnie wpisuję się w ten nurt" - dodał kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie Piotr Rutkowski.

W badaniach na zwierzętach (in vivo) wykazano, że umieszczenie epirubicyny w nanocząstki dekstranowe umożliwia podanie dwukrotnie większej liczby dawek leku w porównaniu do klasycznej epirubicyny, co świadczy o zmniejszonej toksyczności, potwierdzonej badaniami histopatologicznymi. Istotną obserwacją jest również zwiększenie skuteczności przeciwnowotworowej. Podanie już pierwszej dawki epirubicyny w formie enkapsulowanej w nanocząstki dekstranowe prowadziło do zmniejszenia guza średnio o 4%, a po 4-6 podaniach średnio nawet o ponad 35% w odniesieniu do wyjściowej objętości guza, podano również.

Kolejnym krokiem NanoVelos będzie skierowanie Polepi do produkcji w standardzie GMP, a następnie do badań przedklinicznych w standardzie GLP, co spełni tym samym międzynarodowe standardy zarówno w kontekście badań i rozwoju leków, jak i aspektów technicznych późniejszej rejestracji produktów leczniczych.

"To kolejny krok milowy, który pokazuje, że NanoGroup rozwija się zgodnie z planem. Docelowo efektem prowadzonych badań nad Polepi ma być umowa partneringowa, której podpisanie planujemy na I półrocze 2019 r. Nie wykluczamy jednak, że jeśli utrzymamy obecne wysokie tempo prac – uda nam się podpisać umowę wcześniej. Już teraz w ramach platformy Drug Delivery rozwijane są kolejne rozwiązania, które będą potencjalnymi kandydatami na nowe leki" – podsumował prezes NanoGroup Marek Borzestowski.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. NanoGroup jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r. 

Źródło: (ISBnews) #NNG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości