Zmiany w składzie zarządu UNIMOT S.A. Założyciel i główny akcjonariusz spółki został jej nowym prezesem | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sie 2018, 23:28

Zmiany w składzie zarządu UNIMOT S.A. Założyciel i główny akcjonariusz spółki został jej nowym prezesem

Rada nadzorcza UNIMOT S.A. na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. podjęła decyzję o zmianach w zarządzie spółki. Ze stanowiska zostali odwołani prezes zarządu, Maciej Szozda, oraz wiceprezes zarządu, Marcin Zawisza. Jednocześnie na stanowisko prezesa zarządu rada powołała Adama Sikorskiego, dotychczasowego przewodniczącego rady nadzorczej, a na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych powołała Marka Moroza, będącego dotąd dyrektorem ds. finansów i rozwoju grupy.

Zarząd UNIMOT S.A. od dnia 21 sierpnia br. funkcjonuje w składzie: Adam Sikorski – prezes zarządu, Robert Brzozowski – wiceprezes zarządu, Marek Moroz – wiceprezes zarządu.

Adam Sikorski jest założycielem i głównym akcjonariuszem UNIMOT S.A., posiadającym w sumie 64,5% akcji (poprzez podmioty: Unimot Express Sp. z o.o. oraz Zemadon LTD).

„Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację grupy UNIMOT rada nadzorcza uznała, że Pan Adam Sikorski, doskonale znający i rozumiejący działalność grupy, szczególnie w tym trudniejszym dla grupy okresie będzie najlepszą osobą na stanowisko prezesa zarządu i zapewni jej szybszą oraz efektywną realizację działań restrukturyzacyjnych"

powiedział Piotr Cieślak, przewodniczący komitetu audytu rady nadzorczej UNIMOT.

Adam Sikorski od 1992 r. współtworzy grupę kapitałową UNIMOT. Od 2015 r. jest też prezesem zarządu PZL Sędziszów S.A. - krajowego producenta filtrów dla motoryzacji. Jest absolwentem kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Akademii Polonijnej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe Executive MBA, a w 2013 r. otrzymał dyplom Executive Doctor of Business Administration – EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

„Chciałbym podziękować radzie nadzorczej za zaufanie i zadeklarować, że dołożę wszelkich starań, żeby zapewnić grupie szybki rozwój oraz poprawę sytuacji finansowej. Strategia rozwoju grupy na lata 2018-2023 nie ulega zmianie i jestem przekonany, że realizacja założonych w niej działań przyczyni się do budowy długoterminowej wartości spółki. Jest to nie tylko ważne dla mnie personalnie, ale przede wszystkim istotne ze względu na korzyści dla naszych akcjonariuszy, które są dla nas priorytetem"

powiedział Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT.

W związku z powołaniem do zarządu, w dniu 21 sierpnia 2018 r. Adam Sikorski złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej UNIMOT.

Nominacja Marka Moroza, wieloletniego menedżera i specjalisty w zakresie finansów, jest bezpośrednim uzupełnieniem zarządu o funkcję dyrektora finansowego.

„Pan Marek Moroz ma kompetencje, które powinny istotnie wzmocnić zarząd w procesie restrukturyzacji, bardzo dobrze zna grupę, a od kwietnia br. odpowiada w niej za finanse. Rada uznała, że zasadnym będzie umiejscowienie tej funkcji bezpośrednio w zarządzie, co nie tylko wzmocni funkcję kontrolingu finansowego w grupie, ale jest także powszechną praktyką na rynku"

dodaje Piotr Cieślak.

Marek Moroz w poprzednich latach pracował m.in. w bankach inwestycyjnych i komercyjnych (SG Warburg, Rabobank, HSBC oraz Citi-Handlowy), a także w PKN ORLEN i w Grupie ENERGA. Jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH).

W związku z dyscypliną kosztową utrzymywaną przez grupę, zarząd pozostaje trzyosobowy. Uzasadniając uchwały rada nadzorcza wskazała także, że zmiany w zarządzie zostały dokonane m.in. ze względu na odbiegające od oczekiwań rady tempo realizacji działań restrukturyzacyjnych przewidzianych w strategii grupy UNIMOT na lata 2018-2023.

„Dotychczas podjęte działania w tym zakresie oceniliśmy jako niewystarczające. Oczekiwania rady były znacznie większe. Wierzymy, że dzięki podjętym decyzjom uda się w tym obszarze przyspieszyć. Liczymy jednocześnie, że sprawnie przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, po jego pełnym wdrożeniu, przełoży się bezpośrednio na przyszłe wyniki finansowe grupy. Rada nadzorcza będzie aktywnie monitorować zarząd w tych działaniach"

uzupełnia Piotr Cieślak.

UNIMOT S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: transport, logistyka, usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych.

UNIMOT S.A. jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, zrzeszającego 90 firm z 14 krajów Europy, które zajmują się produktami petrochemicznymi i energetycznymi. UNIMOT ma prawo sprzedawać takie produkty na polskim rynku pod marką AVIA. Nowoczesne technologie, fachowa wiedza oraz najwyższa jakość produktów pozwalają Spółce dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów krajowych i zagranicznych.

Źródło: spółka, #UNT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości