Gobarto miało 5,68 mln zł straty netto, 2,7 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sie 2018, 09:38

Gobarto miało 5,68 mln zł straty netto, 2,7 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

Gobarto odnotowało 5,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,7 mln zł wobec 16,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 505,79 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 450,08 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 2,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1056,92 mln zł w porównaniu z 847,79 mln zł rok wcześniej.

„Działalność Grupy Gobarto w pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku była rentowna. Grupa osiągnęła przychody o ponad 24% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku, i ukształtowały się one na poziomie 1 056 915 tys. zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 10 212 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej 11 735 tys. zł. a wygenerowana przez Grupę EBITDA wyniosła 37 065 tys. zł. Wartości te były niższe r/r o odpowiednio 63,7%, 61,3%, 14,1%. Przyczyną takiego stanu rzeczy były stosunkowo niskie wyniki finansowe w segmentach przetwórstwo oraz trzoda chlewna. Segment przetwórstwo składa się z grupy Silesia która od niedawna znajduje się w strukturach Grupy Gobarto. Prowadzona jest tam ciągła restrukturyzacja oraz integracja biznesowa z pozostałą sferą działalności Grupy Gobarto. W segmencie trzoda chlewna na ujemny wyniki finansowy na poziomie zysku operacyjnego złożyły się przede wszystkim niskie ceny skupu żywca wieprzowego oraz rozszerzenie się relacji cen prosiąt do cen trzody, który oznaczał wzrost jednego z istotniejszych elementów składających się na koszty produkcji trzody"

czytamy w raporcie.

Segmentem odznaczającym się wysokimi wzrostami wyników finansowych jest mięso i wędliny, w którym wynik na działalności operacyjnej był o ponad 4,5 mln zł wyższy niż tym samym okresie ubiegłego roku. Wypracowana EBITDA na poziomie 29 563 tys. zł była o 32,5% wyższa niż w tym samym okresie 2017 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 17,55 mln zł wobec 6,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews), #GOB

Ostatnie wiadomości